KITA 4+5/2017 - Page 85

joissa eristys ja ilmanvaihto ovat huippuluokkaa. Seminaarian­ punkiseudulla, joten tasaantumisvaihe oli odotettavissa. Kor­ tiin kuuluu myös työn alla olevan kansallisen sisäilmaohjelman jaus­tarpeen arvioidaan kuitenkin pysyvän vähintään ennal­ ruotiminen: mitä hyvää, mitä huonoa? laan tulevina vuosina. Yhteinen rintama Tuumasta toimeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee – yhteistyössä Edelleen yli puolet suomalaisista taloyhtiöistä tekee tai suun­ eri kansallisten tahojen kanssa – ehdotuksen kansallisen sisä­ nittelee tänä vuonna korjaushanketta. Kerrostaloissa remontoi­ ilmaohjelman käynnistämiseksi. Tätä varten THL on koonnut daan nyt eniten putkistoja, märkätiloja, piharakenteita ja jul­ eri alojen yhteistyöryhmän, joka kartoittaa, kuinka vakavia ja kisivuja. Rivitaloyhtiöissä korjataan yleisimmin piharakenteita, laajoja sisäilmaan liitetyt ongelmat ovat, sekä arvioi käytettä­ ja ulkovaippaa. Piharakenteet sisältävät salaojien lisäksi piha­ vissä olevan tutkimustiedon. kannet, paikoitusalueet ja kulkuväylät, joita koskevia toimen­ Yhteistyöryhmän ehdotusta kansallisen sisäilmaohjelman alustaviksi tavoitteiksi odotellaan syyskuun loppuun mennessä. pidetarpeita on isolla osalla vähänkin vanhemmilla yhtiöillä. Barometri paljastaa myös, että urakkatarjouksia taloyhtiöt Ehdotuksella THL haluaa tukea maan hallitusta ja sosiaali- ja ovat saan Ё٥ե٥սUѕ)ѕٕ͵ѕɧͥхٽч ͥхѧ٥աхمЁمѽЁ́ս̈́)͕ͤхѧ٥ͭѕԁمѽх͵կ )ͥɭͤQ!0鸁х)աͭѽа)مսͥѕ婕ɕѕٕ )ͥф-ɽхѧ٥͕Ցձ)٥ф)ѽ͕Ʌ͵͵ͥչфمЁտ )ͥхЁ͕Ё͕ͥЁեѕ5Ʌ)хѽMѕͭչхЁх սЁɽɥمхфхѧ٥مɅԁ )խ͕ЁمЁɭխͥمɽկѕeսЁхѧ٥)Ʌхɩխ͕Ё͕ͥͥѤ1Ʌ)=չɕѥ ͕币խЁхɩ٥1ɝͭ )-ѕٵЁЁѥѕͤѕٵаټ͕币ѕхͤͅɽ͕ѥͥظͥ )խͤ́աѤɕѥ̸ͅSս-ѕ չѥЁեхمаمͭͅѧ )ٱѽѤ)խ-ɼ͕х̴ٕɽͥ ѥЁхѧ٥ͅ )չѥ)ա+٥ѽمаѕхɕѥɅ́مɅյ͕̈́ѥɭ͗ )؁)ɤYфաԁͥɤѕ)хѭɕѥ̈́Qͭխ͕ͥչѧ )-ѕٱѽɩɅх͉ɽɥمхͤ )Ёх́ѽمаѕխЁͅЁͥͅѽѕ ̵աѥ̈́Āхѧ٥խ͕͕)Մɕ ٥ͥāфхѧصمх)-ѕٱѽ͕ɩɅх͉ɽɥф)̈́хѧхѥ )хѧ٥ɩ̈́͡䁭Մ)хͤսQѧ٥ɩɅх )مս٥չ͕Ցձф )ɥ͕Ѥ%A̵Mս͕̈́չ͕ )ոձս͕̈́ѕMս̈́) ɽɥխͤսɩɅх͕ )-ѕٵЁɩѕͅ)ѕх́չ͕ՑձLͥمхյM剕مхյ)хսѕQեѕ͕տ 剕ȁMɥ 9ɑ٥фՑ٥Յ͕͕)թͼхѧ٥ɩ͕̈́ɥ͕Ѥ ̈́ظܸ丁5խͭխ͕̈́!ͥ(ӊLԀ$+%ф