KITA 4+5/2017 - Page 82

ILMOITUS RAKENNUSTEN ENERGIASEMINAARISSA MONIPUOLINEN KATTAUS SYKSYLLÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Rakennusten energiaseminaari ja -näyttely järjestetään nyt neljännen kerran. Tapahtuman osanottajamäärä on aikaisemmilla kerroilla ylittänyt odotukset ja varattu sali on jäänyt liian pieneksi. Lokakuun 4. päivän seminaaria varten onkin varattu Finlandia-talon suuri sali, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. ”TÄNÄ VUONNA odotamme 1 000 kuulijan rajan rikkoutu­ Vastaavasti yrityselämän näkemyksiä energiatehokkuu­ van”, kertoo Olli Seppänen FINVAC ry:stä. Seminaariohjelma desta kuullaan St1:n pääomistajan Mika Anttosen esityksessä. soveltuu kaikille rakennusalan ammattilaisille ja sen järjeste­ Anttonen on todellinen energia-alan visionääri, jonka puheen­ lyssä ovat mukana kaikki alan tärkeimmät järjestöt. vuoro on varmasti seminaarin odotetuinta antia. Seminaarin painopiste on käytännön rakentamisessa ja ole­ massa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantami­ Mittaa niin tiedät sessa. ”Esimerkiksi kiinteistöliiketoiminnassa energiatehokkuus Seminaarin yhteydessä järjestetään energiatehokkuutta paran­ ja ympäristönsuojelu ovat selvästi nousussa”, kertoo Seppänen. tavien tuotteiden ja palvelujen näyttely. Näyttelyssä ovat ”Aurinkoenergian järkevän käytön ja integroinnin kan­ nalta olemassa olevat kiinteistöt ovat nousemassa yhä tär­ keämmiksi käyttökohteiksi. ”Aurinkojärjestelmiä ja niiden mukana rakennusten energiatuotteita ja palveluita tarjoavat Suomen johtavat yritykset. ”Painopiste on energiatehokkuuden parantamisessa mit­ integrointia olemassa oleviin energiajärjestelmiin käsittelee taus- ja säätötekniikkaa hyväksi käyttäen, sisäilman laadusta seminaarissa mm. Solnet Green Energyn Arttur Kulvik. tinkimättä. Esimerkiksi lämmön talteenottoon löytyy ratkaisuja, Kokonaisen kunnan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävistä ratkaisuista kuullaan Nivos Oy:n toimitusjohtaja Esa Muukan esityksessä. Kiinteistöjen hyvään hoitoon löytyy jotka soveltuvat sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin”, Sep­ pänen toteaa. Oman, kasvavan alueensa seminaarissa muodostaa uusiu­ taatusti ideoita myös Suomen Yliopistokiinteistöjen johtaja Aki tuvan energian hyödyntäminen, jota käsitellään sekä esitel­ Havian puheenvuorosta. missä että näyttelyssä. ”Yhä tärkeämpää on myös sähkön käy­ tön ohjaus siten, että sähkön käytön painopiste siirtyy aikaan, Mihin menet, Eurooppa? jolloin halpaa sähkö on saatavilla edullisesti verkosta tai Lisäksi seminaarissa on esillä uusien, energiatehokkuutta käsit­ omasta aurinkosähköjärjestelmästä”, lisää Seppänen. televien säännösten toteuttaminen nollaenergiarakentami­ sessa, joka tulee pakolliseksi parin vuoden päästä. ”Nolla­ Sisäilmastoa unohtamatta energiarakentaminen koskee kaikkia EU-maita”, muistuttaa Seminaarissa on huomioitu myös toimiva ilmanvaihto, joka on Seppänen. hyvän sisäilmaston kannalta kriittinen tekijä. Oman osa-alueen ”Kun rakentamiskulttuuri Euroopassa yhdenmukaistuu muodostaa myös sisälämpötilojen hallinta ja ilman viilentämi­ lisääntyvien EU-säännösten ja kaupan vaikutuksesta, on yhä nen: Seppänen huomauttaa, että lämpötilaan voidaan vaikut­ tärkeämpää seurata muiden E U-maiden toimia myös raken­ taa erittäin kustannustehokkaasti ikkuna- ja lasitusratkaisujen nusten energiatekniikan alalla.” Brysselin terveiset seminaariin avulla. tulevat suoraan komission virkamieheltä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen on ”Ikkunoiden suojaus auringon säteilyltä on sekä kustannus- että energiatehokasta.” n luvannut valottaa Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia Suo­ meen. Mykkänen on ministeritehtäviensä lisäksi toiminut sekä eduskunnassa että Espoon valtuustossa energiatehokkuuden parantamisen edistämiseksi, joten odotettavissa on painavaa Ohjelma ja tarkemmat tiedot osoitteesta: puhetta. www.finvac.org/rakennustenenergiaseminaari/res-ohjelma 82 kita   4–5 /  2017