KITA 4+5/2017 - Page 8

JULKISIVUN KUNNOSSAPITO PIDENTÄÄ KIINTEISTÖN KÄYTTÖIKÄÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: WIENERBERGER OY AB Rakennusten julkisivuissa voi olla monenlaista korjattavaa. Taloyhtiöiden kannattaa puuttua havaittuihin ongelmakohtiin hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi pintaviat eivät pääse laajentumaan vakavammiksi rakennevaurioiksi. Tarjouspyynnöt julkisivukorjauksista on syytä lähettää jo syksyllä. Silloin korjaustöissä päästään tarttumaan toimeen ]\X][[[ZZ[KZ][Y[\[\HۈpXX]B\[Z\\H[\]\[[۝]Z[]]Z][HpBܚXZ[H][\[HZ[ZK\Z[X[[\]^Z\\B]\ڛZHX\\]]\[[[0\\0Z[\H[\\Y[Zۚ[[[[[\Z][[Z]][]\Kۜ[[H]]\N0XXK]000Zpܚ]\HۚHZ^Y\XY]X[Z\\[\]Z[H\ZZpBZ[Z[HZ]00[Y\Hp\XK[[ZܚX[Z\[][][XHH]]\H\['P[[[]Z\]Y[[pݘ]]] ]\XH[pB]Zܚ]ZXH\]X[Z['K0\[KZ[\ۜ[[H]]\HۈZ[\[ܰB'Rܚ]\\Z]Z]Hp\0[ۈ NM HBNM []Z[HZ[]][[Y[Z\[ Hݘ][Y]\\ܚ]\Z00Z\[[ڙ[[\]]\]]]\Z[]\][][][Zܚ]\0Y[[۝X[H[]pH0\0휘\]ZXHH]Z]H[\X]Z]Y[\[[ZpB]ZZ[\Z\[]\]\ˈY[Z]]pܚ]ZXK'B]H8"H 8$H 8"L M