KITA 4+5/2017 - Page 77

tilainen tekevät yhteistyötä jo projektin alkuvaiheesta lähtien, jolloin lopputulos vastaa alkuperäisiä tarpeita”, hän tarken­ taa. Minkälaisista kustannuksista sitten puhutaan, jos kyseessä on esimerkiksi 60 m 2 kerrostalokaksio? ”Kustannuksista on mahdotonta antaa yhtä hintaa, koska siihen vaikuttaa niin monta tekijää kuten käyttäjän tarpeet, valittu aurinkosuojatuote ja esimerkiksi sen hallinta. Kyseessä on kokonaisuus aina ikkunaa myöten. Aurinkosuojaratkaisut ovat aina räätälöityä työtä ja ne toteutetaan käyttäjän tarpei­ den ja toiveiden mukaisesti”, Rokkanen sanoo. ”Hankesuunnitteluvaiheen massahinnoittelussa käytetään summaa 600 euroa per aukko. Tällä summalla jokaiseen auk­ koon saadaan toteutettua täysin automatisoitu aurinkosuojaus­ ratkaisu”, Rokkanen päättää. n SUOJAKALVOLLA VOI PIENENTÄÄ ILMASTOINNIN TARVETTA Hietalahdenranta 5 C 00120 Helsinki 09 668 9390 helma.fi TEKSTI: HELI-MARIA WIIK ”AURINKOSUOJAKALVOILLA LUODAAN ikkunaan suojaava pinta torjumaan lämpösäteilyä. Lisäksi kal­ volla suojataan sisätiloja häikäisyltä, uteliailta katseilta ja vahingolliselta UV-säteilyltä”, kertoo 3M:n pohjoismai­ den tuotepäällikkö Sonja Byman.  Byman sanoo, että aurinkosuojakalvon kesto on noin 10–15 vuotta. Kun kalvo on kerran asennettu, se toimii vuoden ympäri, joka päivä, kaiken aikaa, hän opastaa. Kiinteistöjuridiikan asiantuntijapalvelut Vahvaa erityisosaamista asunto-osakeyhtiöoikeudesta ja rakentamisen juridiikasta Takaisinmaksuaika vaihtelee auringonvalon, kalvo­ tyypin, lasityypin, polttoaineen hinnan, asennuskustan­ nusten ja muiden tekijöiden mukaan. ”Kokemustemme mukaan kalvot maksavat itsensä usein takaisin 2–5 vuodessa, mutta olemme kuulleet tapauksista, joissa se on tapahtunut alle 6 kuukau­ Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co Oy p. 050 559 8561 Laurinmäenkuja 3, 00440 Helsinki www.hclaw.fi dessa.” Byman muistuttaa, että auringon säteily voi nostaa rakennuksen lämpökuormaa kesäaikaan jopa 60 pro­ senttia. ”Suojakalvojen asentaminen kiinteistön ikkunoihin voi vähentää auringon lämpökuormaa jopa 77 prosen­ tilla, jolloin sillä voidaan vähentää huomattavasti riippu­ vuutta ilmastoinnista, lämmityksestä, kaihtimista ja valais­ tuksesta. Kalvojen avulla voidaan siis hallita rakennuk­ sen lämpötilaa entistä tehokkaammin”, hän selventää. n 4–5 /  2017  kita 77