KITA 4+5/2017 - Page 76

MITÄ ASUKKAAN TULEE TIETÄÄ KIINTEISTÖN AURINKOSUOJAUKSESTA? ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT TEKSTI: HELI-MARIA WIIK Maapallomme potee sään ääri-ilmiöitä. Vaikka viime kesänä värjöteltiin, on taannoisina vuosina Suomessakin tuskailtu trooppisia ja kosteita hellejaksoja. Aurinko voi pohjoisessakin paahtaa lämpöä sisätiloihin samalla tahdilla kuin saunan kiuas. Huoneiston lämpenemistä voidaan estää tehokkaasti aurinkosuojauksella. Suojauksella saadaan myös kiinteistöstä resurssiviisaampi. Minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja mistä aurinkosuojauksessa on kyse? AURINKOSUOJAUKSELLA VOIDAAN minimoida huoneis­ aikana aurinkosuojat voidaan helposti ohjata pois ikkunoiden ton jäähdytystarvetta, hyödyntää aurinkoenergiaa ilmaisena edestä, jolloin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää ilmaisena lämmönlähteenä ja hallita huoneiston valaistusta. ”Rakennukset ovat nykyisin niin tiiviitä, että niiden viilen­ tämistarve kasvaa koko ajan. Lisäksi aurinkosuojaus vähen­ tää koneellisen jäähdytyksen tarvetta ja pienentää samalla energian­kulutusta”, opastaa Aurinkosuojaus Ry:n puheenjoh­ taja Petri Rokkanen.  Aurinkosuojaus Ry:n toiminnanjohtajan Hannu ­Sipilän lämmitysenergian lähteenä. Aurinkosuojat toimivat myös tarvit­ taessa lisäeristeenä ja auttavat pitämään päiväsaikana muo­ dostuneen lämmön paremmin sisällä”, Rokkanen sanoo. Myös päivänvalo hyödynnetään. ”Aurinkosuojien avulla voidaan hallita valaistusta, kun ote­ taan valon tarve, ajankohta ja auringon asema h ­ uomioon. Tämä voidaan yhdistää keinovalaistuksen ohjaukseen, jolloin mukaan aurinkosuojatuotteita on jokaiseen kohteeseen, valaistuksen taso säilyy aina hyvänä ja samalla säästetään makuun ja tarpeisiin aina tavallisesta sälekaihtimesta suuriin kallista energiaa”, Rokkanen kertoo ja lisää: terassikatoksiin asti. ”Alan ammattilainen osaa aina auttaa löytämään opti­ maalisen ratkaisun kuhunkin kohteeseen”, hän tarkentaa. ”Hyvin suunniteltu aurinkosuojaus mahdollistaa käyttä­ mään suurempia ikkunapintoja ja enemmän aurinkoenergiaa läpäiseviä lasivaihtoehtoja tinkimättä kuitenkaan lämmön­ eristävyydestä.” Aurinkosuojaus lisää kiinteistön energiatehokkuutta Entistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset  Rokkanen listaa aurinkosuojauksen tärkeimpiä pointteja. Vuonna 2018 voimaan astuvat entistä tiukemmat energia­ ”Aurinkosuojaus on parhaimmillaan automatosoituna, jol­ loin se huomioi niin käyttäjän kuin rakennuksenkin tarpeet. Kun käyttäjä haluaa hallita