KITA 4+5/2017 - Page 74

KOLUMNI Lars Lundström puheenjohtaja Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO) SÄHKÖAUTOT TULEVAT – IHAN VARMASTI PÄÄTÄ EI VOI PAINAA PENSAASEEN – NE TULEVAT KUITENKIN HUHTIKUUSSA KEHOTIN, tällä samalla palstalla, talo­ tut valmistajat tuovat sähköautonsa markkinoille viimeistään yhtiötä varautumaan sähköautojen tulemiseen jo nyt – enna­ kaksikymmentäluvun alussa. Osa, kuten Volvo ja Ford, ovat kolta. Kesän aikana on esiin noussut muutama konkreettinen ohjelmansa jo julkistaneet. Loput julkistavat omaansa sopivan tapaus, jotka osoittavat, että kyse on potentiaalisesti isom­ näyttävässä tilanteessa. Kilpailu ja massavalmistus tiputtavat masta ongelmasta kuin vielä keväällä osasin hahmottaa. hintoja ja tuovat sähköautot taloyhtiöiden parkkipaikoille. Molemmissa tapauksissa tekninen valmius on hyvä, parkki­ No mitä tarvitaan? Nyt, alkuvaiheessa taloyhtiöiden hal­ halli, jossa ns. lämmityspistoke ja riittävä kapasiteetti myös lituksilta edellytetään riittävää rohkeutta ja terveen järjen erilliseen latausaseman tarvitsemaa virtaa varten. Ongel­ käyttöä, niin että saada ratkaisu, joka nivoutuu talon tekni­ maksi on muodostunut As Oy muotoisen taloyhtiön päätök­ siin valmiuksiin ja mahdollistaa ensimmäisten sähköautojen sentekoprosessi, alkaen as enteesta ja tiedon puutteesta ja hankinnan. On kuitenkin tärkeää, että varsin nopealla aika­ päätyen ennakkotapausten, määräysten ja ohjeiden puuttee­ taululla saadaan yleisesti hyväksytty toimintamalli tai ohjeis­ seen. Ei ymmärretä, että sähköautot tulevat ihan varmasti. tus, johon taloyhtiön hallitus voi päätöstä tehdessään tukeu­ ­ uton hankkijaa pidetään jonkinlaisena kummajai­ Sähkö a tua. Tänään näin ei ole. Julkisuudessa on ollut eri järjestöjen sena, yksittäis­tapauksena, jolle täytyy räätälöidä jokin rat­ ja toimijoiden näkemyksiä, jotka kuitenkin ovat osin ristiriitai­ kaisu tyyliin: ”saat asentaa, kunhan maksat kaiken, myös sia, eivätkä tarjoaa taloyhtiön päätöksenteolle riittävää ohje­ purkukulut, ja viet rojut mennessäsi, kun muutat pois”. nuoraa. Ei se toimi näin. Me olemme uuden aikakauden alussa, Olen esittänyt toiveen, että parlamentaarisessa sähköau­ murroskohdassa. Maailma, myös Suomi, siirtyy sähköauto­ totyöryhmässä pohdittaisiin myös tätä kysymystä. Olisi myös aikaan muutamassa vuosikymmenessä. Kulunut vuosikymmen suotavaa, että alan järjestöt toisivat julki näkemykset, joihin on ollut pilotointia, tuotekehitystä ja kokemusten keräämistä. päätöksenteossa voi tukeutua. Se, edellyttää kuitenkin, että Aito sähköautoaika alkaa lähivuosina. Teknologia on valmis, kannanotot ovat suunnilleen saman suuntaisia ja sähköauto­ riittävän valmis massatuotannon aloittamiseen. Kaikki tunne­ myönteisiä. n 74 kita   4–5 /  2017