KITA 4+5/2017 - Page 73

” Havaittuihin ongelmiin tulee puuttua välittömästi ja ammattilaisten voimin. – parannamme asumisviihtyvyyttä – Pyydä tarjous Taloyhtio.Info toi markkinoille ensimmäisenä ladattavat mobiili- sovellukset asukasviestintään parantamaan asumisviihtyvyyttä. Tarjoamme nyt myös isännöitsijä- toimistollesi mahdollisuuden saada oma mobiilisovellus omalla yritysilmeellä. Tuomas Saarelainen 040-7275183 tuomas@taloyhtio.info www.Taloyhtio.Info ”Toki on myös esimerkiksi sellaisia tapauksia, joissa remontti on tehty onnistuneesti, mutta huonekalujen pehmeät Pöly hallintaan! Heinon mukaan esimerkiksi linjasaneerauksissa puutteellinen materiaalit ovat absorboineet mikrobeja aina siinä määrin, pölynhallinta on edelleen ”arkipäivää”, vaikka teknisiä työ­ että oireet jatkuvat.” kaluja pölynhallintaan kyllä löytyy. ”Jos asiaan halutaan muu­ tosta, on tarjouspyyntöasiakirjoihin tarkennettava riittävän Ketju kuntoon yksityiskohtaisesti, miten pölynhallinta kohteessa hoidetaan”, Delete Finland Oy:n palvelupakettiin kuuluvat vahinkokartoi­ Heino huomauttaa. tustyöt, saneeraustyöt, kalustus-, kone- ja laitepuhdistukset sekä ”Tällöin urakoitsijat ovat samalla viivalla tarjouksia laa­ hajunpoisto ja desinfiointi. Aina asukkaiden ei tarvitse edes tiessaan ja valvojilla on paremmat mahdollisuudet puuttua muuttaa pois remontin ajaksi, koska esimerkiksi asuinraken­ epäkohtiin.” nusten kosteiden tilojen saneeraustyöt voidaan hoitaa pölyttö­ mästi. Heino korostaa päättäväistä otetta silloin, kun on niin sanotusti ”tilanne päällä”. Nopeilla toimilla estetään lisä­ vaurioiden synty, vähennetään korjauskustannuksia sekä lyhennetään kuivumisaikaa. ”Sitten täytyy olla hyvät saneerauksen suunnittelijat, toteut­ Viestintä on perinteisesti se toinen murheenkryyni. Miten urakka etenee? Milloin työ on valmis? Missä peseydytään? – Huono viestintä aiheuttaa epätietoisuutta ja turhaa huolta ja työtä kaikille osapuolille, tietää Heino. ”Onneksi urakoitsijat ja konsultit ovat tarttuneet toimeen ja kehittäneet hyviä viestintämalleja tiedottamiseen. Valveutuneet taloyhtiöt liittävät nykyisin viestinnän tarjousprosessiin siten, tajat ja valvojat”, Heino toteaa ja korostaa erityisesti pätevän että tilaaja tietää urakoitsijaa valitessaan, miten ja minkälaista valvonnan roolia. viestintää putkiremontissa tehdään.” n 4–5 /  2017  kita 73