KITA 4+5/2017 - Page 70

TEKSTI: KATI HAANPÄÄ, VARATUOMARI LAKIASIAINTOIMISTO HAANPÄÄ & CO OY TALOYHTIÖT JA KILPAILUTTAMINEN – SITÄ SAA MITÄ TILAA?! Osakkaiden kannalta ei ole yhdentekevää, miten taloyhtiö hankintojaan toteuttaa. Mikäli hankintaa ei ole valmisteltu riittävän huolellisesti ja se toteutetaan huonosti, aiheutuu hankinnasta ylimääräisiä kuluja taloyhtiön osakkaille. Tässä artikkelissa luodaan lyhyt katsaus kilpailuttamisen keskeisiin näkökohtiin taloyhtiöiden näkökulmasta. 70 kita   4–5 /  2017