KITA 4+5/2017 - Page 64

ILMOITUS Onni-hahmo esittelee putkiremontin mielenkiintoisella ja kuluttajaystävällisellä tavalla. TRIO LANSEERAA REMONTTIALALLE REHTIYDEN Korjausrakentamiseen keskittyvän Trion toimitusjohtaja Martti Saarnio tietää, että ala kaipaa lisää välittämistä sekä kunnianhimoista tekemistä. Siksi Triossa vaalitaan ”inhimillistä tekijää”. Martti Saarnio. SAARNIO PERÄÄNKUULUTTAA korjausrakentami- tamus ja arvonanto saavat työntekijässä aikaan. Aikanaan seen rehtiyttä. Esimerkiksi putkiremontin hinnoittelu neliöiden hänen oma uransa alkoi Triolla putkimiehen tehtävistä. Nyt mukaan on perusteetonta, koska jokaisessa asunnossa teh- hän puhuu ”onnellisen ihmisen kodista”, jossa intohimoiselle dään lähes samat työt. Myös remontin kestosta pitää puhua tekijälle on kaikki mahdollista. reilusti: ”Jos mittarina on pelkkä käyttökatko, mekin voisimme mainostaa päivän remontteja”. Triolla elämä perustuu luottamukseen ja ihmisestä välittä- Tuoko inhimillinen ote sitten tulosta? Saarnio innostuu: ”Kun meillä ihmiset saivat lisää tilaa, löytyi yllättävää poten- tiaalia ja tulos hyppäsi uudelle tasolle”. Trio on jo kasvanut miseen. Arjessa tämä näkyy esimerkiksi niin, että kengät rii- yhdeksi alansa suurimmista perheyrityksistä. Nyt tavoitteena sutaan asiakkaan asunnossa aina kun se vain on mahdol- on kehittyä edelleen alan halutuimmaksi toimijaksi. lista. Välittämiseen kiteytyy koko Trion tarkoitus: ”Haluamme Saarnio kannustaa johtajia hylkäämään mantran vaikeista vapauttaa ihmiset vanhanaikaisten tilojen armoilta ja tehdä ajoista. On keskityttävä niihin töihin, joita kulloinkin on tar- heidät onnelliseksi siellä, missä suuri osa elämästä viete- jolla ja investoitava samalla tulevaan. 90-luvulla Trio selätti tään”. laman yksinkertaisesti erikoistumalla korjausrakentamiseen. Toimitusjohtajan sydämessä ovat asiakkaiden lisäksi myös Trio-perheen jäsenet. Saarnio on itse kokenut, mitä luot- 64 kita   4–5 /  2017 2017 ”Tällä kertaa menestyvät ne, joilla nuoret ovat rohkeimmin mukana päätöksenteossa,” Saarnio linjaa. n