KITA 4+5/2017 - Page 62

ILMOITUS TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA APUA AMMATTILAISILLE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ARI MONONEN Rakennusmateriaaleja valmistava ja toimittava Ardex Oy perusti Suomeen 1990-luvulla ARDEX- Opiston. Se järjestää rakennusalan ammattilaisille erilaisia täydennyskoulutuspäiviä, joilla jaetaan tietoa rakennusteollisuuden uusista innovaatioista ja opitaan välttämään yleisiä työvirheitä. Koulutusta pidetään eri puolilla Suomea, nyt myös uusissa tiloissa Espoon Koskelossa. TEKNINEN EDUSTAJA ja kouluttaja Juri Kunttu Ardex Oy:stä korostaa, että maksuttomat lyhytkurssit antavat hyvän Ardexin kouluttaja Tom Hurtta tositoimissa. mahdollisuuden pysyä ajan tasalla ammattiasioista. Kursseilla keskitytään teorian lisäksi käytännön töihin ja niissä mahdolli- käsittelee esimerkiksi ilmavuotojen, rakennekosteuden ja r ­ adonin sesti vastaan tuleviin ongelmatilanteisiin. hallintaa.” ”Olemme järjestäneet tämän tyyppistä kurssitusta jo vuo- Kuntun mukaan jatkuvaa koulutusta tarvitaan, jotta desta 1999. Kurssit pidetään ympäri maakuntia Hangosta ammattilaiset hallitsevat hyvät tekniset ratkaisut sisä- ja Rovaniemelle asti”, Kunttu kertoo. ulkopintojen rakenteissa. Koulutusta pidetään myös Ardexin ”Lisäksi pidämme yrityksille räätälöityjä koulutuksia, joko yrityksissä tai omissa tiloissamme. Ammattitaitoa on hyvä pitää yllä käymällä kursseilla vaikkapa parin vuoden välein.” omalle henkilöstölle. Koulutuspäivien opettajina on tyypillisesti kaksi kouluttajaa. Toukokuun märkätilapäivässä Kuntun kumppanina toimi Ardex Oy:n kouluttaja Tom Hurtta. Hän piti havainnollisia näytöksiä Kursseja kerrakseen oikeanlaisista työtekniikoista, joita tarvitaan muun muassa märkä- Vuosittain Suomessa järjestetään kaikkiaan noin 150 ­Ardexin tilojen vedeneristeitä, saumausaineita ja tasoitteita käytettäessä. kurssia. Esimerkiksi uusissa koulutustiloissa Koskelonkuja 1A:ssa Espoossa pidettiin toukokuun alkupuolella märkätila- Tarkkuutta työmenetelmiin päivä. Kyseessä oli mär kätila-asentajan ja -valvojan henkilö­ Espoon märkätilapäivään osallistui toistakymmentä täydennys- sertifioinnin täydennyskoulutus. koulutettavaa. ”Tästä erityisesti sertifioiduille märkätila-asentajille suun- ”Tällainen 10–15 henkilöä on juuri sopiva ryhmäkoko. Toki natusta täydennyskoulutuksesta myönnetään järjestelmäkortti. resurssit riittäisivät isompienkin ryhmien kouluttamiseen, mutta Sen avulla voidaan osoittaa työmaille ja tilaajille, että kou- pienemmässä ryhmässä saadaan paremmin aikaan keskustelua lutettu henkilö on perehtynyt juuri tietynlaisiin järjestelmiin ja päivän teemoista”, Kunttu pohtii. tuotteisiin sekä niiden ominaisuuksiin”, selittää Kunttu. ”Toinen osa-alue koulutuksissa ovat sisäilmakorjausten työ- tekniikat. Siitä on lyhyempi, noin puolen päivän kurssi, joka Havaintovälineinä kursseilla käytetään yleensä Ardexin omia materiaaleja, kuten laasteja ja muita sementtipohjaisia korjausrakentamisen tuotteita. ”Märkätilarakentaminen on kehittynyt nopeasti. Monia aiemmin yleisiä virheitä osataan jo välttää.” Kuntun mukaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota muun muassa sen alustan kuntoon, jolle esimerkiksi laastia on tarkoitus levittää. Alustan puhdistus ja pohjustus on tehtävä huolellisesti, Juri Kunttu korostaa ammattitaidon ylläpidon merkitystä. 62 kita   4–5 /  2017 jotta laasti ja laatat kiinnittyvät. Sementtipohjaisten massojen kuivumisen etenemistä on myös seurattava. Pinnan kosteusmittaus ei aina kerro koko totuutta, koska pinta kuivuu ensimmäiseksi. n