KITA 4+5/2017 - Page 58

” Liimaus on tulevaisuudessa yhä yleisempi kiinnitystapa. on kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille olisi tapahtunut, mutta märkätilan remontti on suunnitelmissa. tarkoitettu ohjeistus palo-, vesi- ja öljyvahinkojen turvalliseen Remontin alkuvaiheeseen kannattaa sisällyttää riskikartoitus, korjaamiseen. jolla selvitetään, onko tilassa esimerkiksi asbestia. Mikäli sitä Vesivahinkojen korjaamisen osalta ohjeistus antaa neu- voja lisävahinkojen välttämiseksi ja työturvallisuuden varmis- havaitaan, sen käsittelyä varten pitää tilata asbestiliike. Kari Korpi kehottaa hoitamaan remontin kunnolla. Huo- tamiseksi. Opas neuvoo alipaineistamaan vahinkopaikan, lellinen suunnittelu ja toteutus ei välttämättä vaadi edes sen jotta esimerkiksi terveydelle haitallinen mikrobipöly home­ isompaa rahallista panostusta, jotta tulevaisuuden kalliit vauriotapauksissa ei pääse leviämään märkätiloista muualle ongelmat voidaan välttää. kiinteistöön. Alipaineistuslaitteistossa on käytettävä HEPA-suo- ”Tehdään vaikka vähän paksummat veden­eristykset ja datinta. TUVASA antaa ohjeita myös työntekijöiden suojaa­ huolehditaan lattiakaivo kerralla kuntoon, jotta ei jo muu- miseksi. taman vuoden kuluttua ole toinen 8  000 euron remontti Oppaaseen kannattaa tutustua, vaikka vesivahinkoa ei edessä. Silloin kun tehdään, tehdään se kunnolla.” n turvallisesti kivestä lue 58 kita   4–5 /  2017 .com