KITA 4+5/2017 - Page 54

KOLUMNI Petri Kapulainen toimitusjohtaja HousePipe Oy KUSTANNUKSET KURIIN VIEMÄRI­ REMONTEISSA C M ISÄNNÖITSIJÖILLÄ JA TALOYHTIÖIDEN hallituksilla on kit poistettua ja viat korjattua. Viemärit voi kunnostaa myös haasteita kiinteistöjen korjauksissa. Rakennusala on jälleen yli- useammassa osassa rahatilanteen mukaan. Usein pystyput- kuumentunut. Tekijöistä on pulaa. Rakentamisen laadussa on killa on vielä turvallista elinikää järjellä, kun huoneistohaa- CM puutteita. Hinnat nousevat. Korjausvelka kasvaa. Kasvukeskus- rat ja kaivot ovat tiensä päässä. Osittain TKR:llä putkitettua MY ten ulkopuolella kiinteistöjen arvot laskevat ja korjaukset jää- viemäriä voi jatkaa esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden vät rahoituksen puutteessa tekemättä. päästä. Näissä lauseissa on osa kiinteistön ylläpidon haasteista Housepipen kaivo- ja putkikorjauksissa käyttämät suoma- ja ongelmista, jotka laukeavat monen isännöitsijän ja varsin- laiset TKR:n kehittämät luonnonöljypohjaiset materiaalit ovat kin alaa vähemmän tuntevan, taloyhtiön hallitukseen valitun turvallinen ja toimiva valinta, joka takaa helpoiten rikkoutu- silmille. Mihin luottaa ja miten selvitä haasteista niin, etteivät ville sekä helpoiten vuotaville viemärinosille vuosikymmenien asuinmenot karkaa osakkeenomistajien ulottumattomiin. Miten elämän. säilyttää kiinteistön arvo ja selvitä ilman kiinteistön arvoa alen- Usein uusituissakin kaivoissa, niiden liitoksissa asuntohaa- tavia kosteusvaurioita, homeesta ja muista vakavista ongel- roihin sekä viemärin asuntohaaroissa esiintyy ongelmia, joi- mista puhumattakaan. den ratkaisu löytyy sisälle tehtävästä saumattomasta putkesta Isännöitsijät ovat hallitusten edusmiehinä paljon vartioina. ja siihen saumattomasti liittyvästä lattiakaivosta. Menetelmä Työssä edellytetään monipuolista tietoa ja teknisten asioiden sopii yhtä hyvin vanhoille ja uusille putkille, kun halutaan var- tuntemusta sekä ennakointikykyä, jotta vakavilta vahingoilta mistaa saumaton toimivuus ja varmistaa ettei kosteus pääse taloyhtiöissä vältytään. missään olosuhteissa rakenteisiin näistä riskialttiimmista koh- Nykytekniikka ja nykyaikaisimmat materiaalit auttavat ongelmien ratkaisemisessa ja vahinkojen estämisessä. Aina ei teista. Kannattaa muistaa, etteivät hyvät materiaalit ja laadukas kannata rynnätä suin päin repimään kaikkia rakenteita auki, työkään yksinään riitä, vaan korjattavat kohteet pitää kuvata vaan kunnostaa heikoimmat kohdat ja pitää kulut kurissa. Suu- ennen töiden aloittamista, työn aikana sekä työn jälkeen. remmissakin remonteissa päästään usein kustannustehokkaim- Tilaajan on myös tärkeää tietää etukäteen, mitä korjauksella paan lopputulokseen valitsemalla hybridimenetelmä esimer- saavutetaan. Yhtä tärkeää on työn valmistumisen jälkeen toi- kiksi viemäreiden kunnostuksiin ja muihin tinkimätöntä laatua mitettava raportti, josta selviää työn laadukas onnistuminen. ja osaamista edellyttäviin tehtäviin. Kosteiden tilojen kaivot ja viemäreiden asuntohaarat Rakentamisessa tulokset syntyvät laadusta, luottamuk- sesta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä avoimuudesta. Me aiheuttavat suurimmat ongelmat. Nämä viemäröinnin osat uskallamme kertoa mitä teimme ja näyttää asiakkaillemme saadaan kuitenkin helposti kuvattua, kuvauksissa havaitut ris- myös lopputuloksen. Luottamus syntyy laadusta ja teoista. n 54 kita   4–5 /  2017 Y CY CMY K