KITA 4+5/2017 - Page 49

laboratorion rakentamista varten, ja aloitamme yhteistyön sementtitehtaiden pölynhallintaan liittyvissä ratkaisuissa.” Siitosen mukaan näitä investointivaroja voidaan käyttää sekä tuotekehitykseen että tuotannon lisäämiseen. ”Investoinneilla on suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta. Pääsemme niillä kiinni moniin projekteihin sekä Kiinassa että muualla maailmassa.” Parempaa ilmaa elokuvateattereihin Suomen cleantech-teollisuuden vienti Kiinaan on kokonaisuu- Kokonaisuuteen kuuluu pesulaitteisto, joka pesee vedellä hiukkaset pois putken seinämiltä. Osa laitteista on niin sanot- dessaan runsaat miljardi euroa vuosittain. ”Monilla suomalaisyrityksillä ei aina ole jakelukana- tuja kombilaitteita, joissa on mukana myös vaikkapa hiukkas- via Kiinassa, vaikka myytävät tuotteet olisivat hyviä. Aavi kollektoreita. Technologies sai yrityskaupan yhteydessä valmiit jakeluver- ”Esimerkiksi Aavi 1000/2000 -sarjojen laitteet voivat toi- mia joko itsenäisesti tai kytkettyinä huoneiston ilmanvaihtoko- jeeseen”, Siitonen selittää. ”Alkuvuodesta 2018 tuomme markkinoille uutta teknolo- giaa, jonka avulla Aavin ilmanpuhdistin voi toimia moduuli- kostot, joista on ollut markkinoinnissa paljon apua. Samalla Kiinaan on saatu suomalaista osaamista”, sanoo Siitonen. Yksi käytännön esimerkki Aavin vientiprojektista Kiinassa on ilmanpuhdistuslaitteistojen toimitus Wanda Cinema Line -ketjun elokuvateattereihin. rakenteisena osana kiinteistön tuloilmakojetta ja korvata siinä ”Wandalla on jo nyt Kiinassa satoja elokuvateattereita, aiemmin käytettyjä suodattimia. Toimimme tässä yhteistyössä ja lähiaikoina niitä on tulossa vielä lisääkin. Ilmanpuhdistimia ilmanvaihtolaitteiden valmistajien kanssa.” asennetaan sekä olemassa oleviin elokuvateattereihin, että ”Muun muassa Kiinassa tuloilman laadun varmistaminen on monesti haasteellista, ja tällainen ratkaisu toimii hyvin juuri uudisrakennuksiin”, toimitusjohtaja Yan selostaa. Elokuvateattereissa käytettävät ilmanpuhdistimet ovat olleet sellaisissa kohteissa. Tuotevalikoima laajenee, ja erilaiset tek- Ionjet A1000 tai 2000 -tyyppisiä ja jatkossa myös moduulira- niset vaihtoehdot eri kohteissa ovat mahdollisia.” kenteisia osana tuloilmakojetta. Laitteistojen toimitus saleihin Kun tuloilmakoneessa ei ole perinteistä suodatinta, vastus ja painehäviöt pysyvät pieninä, jolloin energiaa kuluu vähem- män. ”Puhallin voi toimia aiempaa pienemmällä teholla, jolloin energiatehokkuus paranee. Toisaalta tuloilman laatu pysyy alkoi syksyllä 2015. Suomessa Aavin ilmanpuhdistimia on asennettu muun muassa kouluihin ja päiväkoteihin, muun muassa Kartanon- kosken kouluun Vantaalla. Myös Kiinassa puhdistimia on sijoi- tettu jo yli kymmeneen koulurakennukseen. n koko ajan hyvänä, koska suodattimen likaantuminen ei hei- kennä sitä”, Siitonen muistuttaa. ”Ilmanpuhdistustekniikalla voidaan parantaa ympäris- töä ja tukea kestävää kehitystä. Tällaisten ratkaisujen kysyntä lisääntyy koko ajan.” Kiinalaisyhtiöiltä uusia investointeja Siitonen arvioi, että tätä nykyä Aavi Technologies Oy:n tuo- tannosta peräti 90 prosenttia menee Kiinan markkinoille. ”Saimme yrityskaupan myötä Kiinasta sekä pääomaa että uusia markkinoita. Yhtiössä on nyt meneillään voimakas kas- vuvaihe”, hän toteaa. Esimerkiksi kesäkuussa 2017 Aavi Technologies sai Kiinasta kaksi merkittävää investointisopimusta, joista toisen arvo on 25 miljoonaa euroa ja toisenkin useita miljoonia. Nämä yhteistyösopimukset allekirjoitettiin pääministeri Juha Sipilän Kiinan-vierailulla. Kiinalaisyhtiö Shenzhen Merchants Guoxie Investment Fund Management Co. investoi Aavi Technologies Oy:öön 25 miljoonaa euroa. ”Lisäksi kiinalaiselta sementtitehdastoimittajalta CITIC Heavy Industries:iltä saatiin varoja Aavin tutkimus- ja testaus- 4–5 /  2017  kita 49