KITA 4+5/2017 - Page 46

l i nda b | u ltr alin k Huoltovapaa ilmavirran mittaus ja säätö - säästää aikaa ja rahaa LindabUltraLink Ilmavirran erittäin tarkka mittaus ultraäänellä ilman painehäviötä Koventuneet energiansäästövaatimukset ovat lisänneet tar- Kun kanavassa ei ole perinteistä mittayhdettä, siitä ei myöskään peenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien käyttöä rakennuksissa. aiheudu painehäviötä. Kun lähtökohtana on energiatehokkuus, Perinteisten ilmavirtasäätimien ongelmana on pölyn kertyminen mittatarkkuus, yksinkertaisuus ja käytön helppous, valintasi on kanavassa olevien mittayhteiden aukkoihin heikentäen säätimen Ultralink. toimintaa. Tämä näkyy painesuhteiden muutoksina ja säädön epätarkkuutena. Laitteiden huolto on hankalaa ja kallista. Tutustu laitteisiin ja ilmanvaihdon uusiin mahdollisuuksiin lindab.fi/ultralink Ultralink on uutta teknologiaa, joka muuttaa tämän kaiken. Kun mittaus tapahtuu ilmanvaihtokanavan pinnasta ultraäänellä, ka- naviston likaantuminen ei vaikuta mittaukseen ja säätöön. Mittaus on erittäin tarkka 0,5 m/s kanavanopeuteen asti ja vielä 0,1 m/s kanavanopeudella mittaepätarkkuus on alle 10%. 46 kita   4–5 /  2017