KITA 4+5/2017 - Page 44

NÄKÖKULMA Tapio Falck toimii toimitusjohtajana hybridiputkiremontteihin erikoistuneessa Insinööritoimisto Buildnet Oy:ssä. KVR-URAKKAMALLI TULEE, OLETKO VALMIS? KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentamismalli tekee hitaasti tuloaan myös taloyhtiömaailmaan. Soveltuuko se sinne ja jos ei, niin miksi ei. RAKENNUSMAAILMA ON yksi maailman konservatiivi- ehdot saneeraustyön toteuttamiselle hintoineen ja asumiseen semmista liiketoiminnoista. Uusia tuotteita ja menetelmiä vas- vaikuttavine tekijöineen. Hankesuunnitelman jälkeen osakkai- tustetaan usein pitkään ja hartaasti: – If it is not broken, don’t den pitäisi pystyä päättämään remontin sisältö ja toteutus- fix it. Näin ajatellen eivät asiat kuitenkaan kehity ja yritysten tapa. Tämän jälkeen teetetään suunnitelmat, joilla urakka voi- kilpailukyky jää jälkeen, sillä joku muu tekee sen sitten kuiten- daan kilpailuttaa ja tarvittavat luvat hakea. Urakoitsijan löydyt- kin ennemmin tai myöhemmin, ja tietenkin kerää hedelmät. tyä lähdetään s