KITA 4+5/2017 - Page 14

ILMOITUS MILLAISET SAUMAT TEIDÄN TALOYHTIÖSSÄ ON? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Julkisivujen ”Akilleen kantapää” on usein saumaus. Vaikka saumoja on julkisivuissa vain noin prosentti, puutteellinen saumaus tuo herkästi ison vahingon ja harmin. Toimitusjohtaja Anton Panschin Saumalaakso Oy:stä toteaa, että kun saumat ovat kunnossa kiinteistön elinkaari pitenee, korjaustarve vähenee ja lämmityskustannukset pienenevät. PANSCHIN HUOMAUTTAA, että jos ”Lisäksi on tietenkin tärkeää saada kerrostalon elinkaari on 50–100 vuotta, tilaajat vaatimaan Saumaustyökorttia siihen mahtuu helposti lähemmäs kymme­ saumaustöitä tekeviltä”, muistuttaa nenkin saumakäsittelyä. ”Nyrkkisääntö Anton ­Panschin. on, että 10–20 vuoden välein saumaus Keväällä 2017 ensimmäistä on uusittava.” kertaa järjestetty koulutus on osa Panschin toteaa, että viime aikoina talonrakentajan ammattitutkintoa kosteusongelmat ja sisäilma ovat nous­ (osa 33, Joustavat saumaukset). seet isoiksi puheenaiheiksi – ja huolellinen Saumaustyökorttikoulutus on kaikille saumaus ennaltaehkäisee omalta osal­ avoin ja sen järjestää Työtehoseura. taan näitä probleemeja. ”Jos saumaus ei Saumaustyökorttikoulutuksen ole kunnossa, kosteus pääsee rakenteisiin teoriapäivän kokeen läpäisseillä ja esimerkiksi eristysvillaan, aiheuttaen on aikaa puolitoista vuotta ennen pitkää terveysongelmia.” tehdä työmaalla käytännön koe. ”Koulutukset pyörivät ja kirjallisen kokeen on suorittanut jo noin Varaudu ajoissa 80 henkilöä”, tietää Panschin. Taloyhtiöiden kannattaa toimia näissä asioissa ennaltaehkäi­ sevästi eikä vain odottaa, että pommi räjähtää käsiin. ”Liian Vetoapua Länsi-Suomesta usein saumoja lähdetään uusimaan vasta sitten, kun vahinko Saumalaakso toimii pääasiallisesti Etelä-Suomen alueella, pää­ on jo tapahtunut. Saumaus pitäisi nähdä huoltavana toimen­ paikkanaan Helsinki. Yritys teki merkittävän alue­valtauksen piteenä kuten vaikkapa talon huoltomaalaus.” maaliskuussa, kun Länsi-Suomessa toimivan PP-Sauma Oy:n Panschin on ollut toimialalla 14 vuotta ja tietää, että kai­ kissa taloyhtiöissä saumojen merkitystä ei aina täysin ymmär­ retä. Tietoisuus on kuitenkin nousussa tässä niin kuin muissakin taloteknisiin seikkoihin liittyvissä asioissa. Panschinin mukaan edes saumaustöitä tekevät firmat eivät aina ole täysin tilanteen tasalla, vaan kentällä on henkilöitä, joilla ei ole riittävää alan kokemusta tai tietoa käytettävistä materiaaleista tai menetelmistä. Koska koulutusta alalle ei var­ henkilökunta siirtyi Saumalaakson palkkalistoille. Toiminta Länsi- Suomen alueella jatkuu nyt Saumalaakson viirin alaisuudessa. ”Tätä siirtoa oli valmisteltu pari vuotta ja nyt olemme todella iloisia, että meillä on toinen toimipaikka Turussa”, P ­ anschin toteaa. Turun toimipisteessä työntekijöitä on reilu kymmenkunta. Kokonaisuudessaan Saumalaaksossa on töissä 60 ihmistä. ”Tulevaisuuden toiveissa on oman toimipisteen perustami­ nen ainakin Pirkanmaalle”, Panschin paljastaa. sinaisesti ollut, Saumalaaksossa ryhdyttiin viime vuonna mietti­ mään, olisiko sellaista mahdollista kehittää. Osaajista pula Laajennussuunnitelmat ovat relevantteja, koska tällä hetkellä Boriksen perintö tarjouspyyntöjä eri taloyhtiöiltä lähes tulvii Saumalaakson Aloitteen tekijänä oli Boris Panschin, Antonin isä ja yrityksen postilaatikkoon. Panschinin mukaan tilanne kertoo siitä, että perustaja, jonka kokemus alalta juontaa 70-luvulle asti. pitkän taantuman jälkeen ryhdytään viimein purkamaan ”Otimme yhteyttä Työtehoseuraan koskien koulutusta, jonka läpäisseet henkilöt saisivat saumaustyökortin todisteeksi pätevyy­ destään”, kertoo Anton Panschin. Yhteistyössä TTS:n ja Raken­ patoutunutta saneeraustarvetta – ja myös siitä, että ammattimaisia saumaajia on vähän. ”Olemme huomanneet tämän asian myös omassa rekry­ nussaumausyhdistyksen kanssa muovattiin konsepti, jonka tarkoi­ toinnissamme. Onneksi saumaustyökortti tuonee helpotusta tuksena on ensisijaisesti edistää alaa, sen profiilia ja saada lisää tälle puolelle.” Yritykseltä on elokuussa 2017 ilmestynyt myös ammattimaisia ja ammattimaisesti ajattelevia saumareita alalle. Saumausopas, joka on saatavilla Saumalaakson kotisivuilta. n 14 kita   4–5 /  2017