KITA 4+5/2017 - Page 11

” Julkisivukorjauksissa tarvitaan toisinaan myös maalipintojen Kattotyöt meiltä! uusimista. kaikenlaisia julkisivuvaurioita voi tulla työkohteissa vastaan. ”Monesti kiinteistöjen julkisivuissa on betoni- ja rappaus­ vaurioita.” ”Remontin yhteydessä talojen julkisivuihin yleensä lisätään lämpöeristystä energiatehokkuuden parantamiseksi. Samaten ikkunoiden ja ovien yhteyteen lisätään eristystä. Nykyiset sää­ döksetkin vaativat, että isojen julkisivuremonttien yhteydessä kohennetaan energiataloudellisuutta”, Salminen toteaa. Jos julkisivun betonirakenne on vaurioitunut, rakenne jou­ dutaan usein uusimaan kokonaan. ”Esimerkiksi sandwich-elementeistä on purettava ulkokuori ja vanhat eristeet. Sen jälkeen ulkoseinärakenne korjataan, ehkä muurauksella tai komposiittilevyillä.” Nykyään korjataan varsin paljon sellaisia elementtikerros­ taloja, joiden julkisivussa on käytetty tiilielementtejä. ”Tällaisissa korjauksissa taloyhtiöillä on paljon vaihto­ ehtoja. Monesti julkisivu on korjattu tiilimuurauksella.” ”Myös lämpörappaus on yksi mahdollisuus, jolla lisäksi voidaan samalla parantaa seinärakenteen energiatehok­ Tarkastamme Korjaamme Uusimme Huollamme S ANA MYÖ 17 K U M E 0 OLEMM SUILLA 2 S E M Ö T KIINTEIS ASTO 6F38 OS kuutta. Silloin tosin seinän ulkonäkö voi muuttua paljon”, Sal­ minen pohtii. Lämpörappauksella ulkoseinä saadaan paksummaksi ja paremmin lämpöä pitäväksi. Julkisivukorjauksissa tarvitaan toisinaan myös maalipinto­ jen uusimista. ”Joskus julkisivuissa on käytetty asbestipitoisia maaleja, TOIMIMME YMPÄRI SUOMEN, PYYDÄ TARJOUS TEIDÄN KIINTEISTÖNNE KATOSTA! jotka nyt on poistettava. Säädöksiä on viime vuosina asbestin osalta paljolti tiukennettu”, kertoo Salminen. ”Sinänsä asbestimaalin poisto on yksinkertainen työvaihe, mutta sen tekemiseen tarvitaan koulutettuja ammattilaisia.” Salminen arvioi, että monissa kiinteistöissä julkisivun kor­ jaustyöt tehdään vasta sitten kun on aivan pakko. ”Ennaltaehkäiseviä korjaustöitä tehdään vain vähän.” Hyödynnä yli 50 000 kattotyön ja lähes 25 vuoden kokemuksemme - meiltä nopea apu niin pieniin kuin suurempiinkin katon ongelmiin. www.kattotutka.fi Nykyisin seiniä voitaisiin päällystää esimerkiksi sellaisilla pinnoitteilla, jotka helpottavat graffitien poistamista. ”Olisi järkevää huoltaa julkisivuja säännöllisesti, jotta pin­ nat kestävät pitempään ja korjauskulut pysyvät pienempinä. Tätä ei Suomessa jostakin syystä aina ymmärretä. Niissä talo­ yhtiöissä, joissa tehdään PTS-korjaussuunnitelmia, asioita hoi­ detaan paremmin.” ”Monet urakoitsijatkin tarjoavat taloyhtiöille säännölli­ siä kunnossapitopalveluja. Niiden avulla taloille saataisiin pitempi elinkaari”, vihjaa Salminen. n 010 680  kita 4000 4–5 /  2017 11 Toisaalta yritys korjaa monentyyppisiä julkisivuja, joten