KITA 4+5/2017 - Page 86

TUHOLAISTORJUNTAA TARVITAAN MONESSA TALOYHTIÖSSÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: PIXABAY Erilaisia tuholaisia – kuten luteita, rottia, torakoita ja muurahaisia – saattaa yllättäen ilmestyä siistienkin kiinteistöjen kiusaksi. Monista lajit lisääntyvät nopeasti ja niistä on vaikea päästä eroon, joten tuholaistorjuntaa harkittaessa kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattiväkeen. KESKIAJALLA ROTAT levittivät Euroopassa vakavia kulku- Erityisen hankalasti torjuttavia ovat luteet ja torakat. tauteja. Rotista on ollut myös muunlaista riesaa taloyhtiöissä Molempia leviää ulkomailta Suomeen muun muassa matkata- jo pitkään. varoiden mukana. Esimerkiksi huhtikuussa 1949 Valitut Palat -lehdessä varoi- Kerrostaloissa luteet pystyvät levittäytymään huoneistosta tettiin rottien olevan vaarallisia ja ovelia tuhoeläimiä, joiden toiseen pientenkin rakojen kautta, vaikkapa pattereiden läpi- tiedetään tehneen reikiä jopa betoni- ja metallirakenteisiin. vienneistä tai kynnysten alta. Torjuntatöissä tarvitaan yleensä Tekninen päällikkö Jouni Siltala tuholaistorjuntaan erikois- tuneesta Rentokil Initial Oy:stä arvioi rottien olevan edelleen- kokeneita ammattilaisia. ”Runsaan kymmenen viime vuoden aikana luteita on esiin- kin varsin yleinen vitsaus suomalaisissa kiinteistöissä. Tyypilli- tynyt aiempaa enemmän joka paikassa, ei pelkästään Suo- sesti rotat etsivät ruokaa esimerkiksi roska-astioista. messa. Vuosittain Rentokil Oy:n tuholaistorjujat hoitavat suo- ”Kuluttajat saavat käyttää nykyään jyrsijämyrkkyjä vain sisätiloissa. Ammattilaiset käyttävät jyrsijämyrkkyjä ulko- ja sisätiloissa vain tarvittaessa. Usein tilanne hoidetaan erilaisin ansaloukuin”, kertoo Siltala. ”Entisaikaan pihoilla tehtiin ennaltaehkäiseviä myrkytyk- malaiskiinteistöissä jo useita tuhansia luteiden torjuntatehtä- viä”, Siltala mainitsee. Tyypillisesti hotellit, sairaalat ja muutkin kiinteistöt tekevät alan yritysten kanssa sopimuksia myös toistuvista ja kenties määräaikaisista tuholaistarkastuksista ja -torjunnoista. Luteet siä. Niistä on kuitenkin luovuttu, koska lainsäädäntö on muut- ja muut hyönteiset on helpompi torjua silloin, kun ongelma on tunut. Rotanmyrkyt voisivat päätyä muidenkin eläinten syötä- vasta alkuvaiheessa. väksi ja edelleen levitä ravintoketjujen yläpäähän – petolintui- hin ja muihin lihansyöjiin”, Siltala muistuttaa. Rotta-ansoja ei kannata siirtää talojen pihoilla paikasta Vainukoirat paikalle Hyönteiskantojen kasvuun vaikuttaa muun muassa se, että toiseen, koska rotat vierastavat muutoksia ja kiertävät kaukaa nykyisin sallitut myrkyt eivät aina ole riittävän tehokkaita. Lutei- erityisesti uusiin kohtiin sijoitetut ansat. den torjunnassa käytettiin aiemmin esimerkiksi DDT:tä, mutta se kiellettiin ihmisille ja ympäristölle hyvin haitallisena. Luteet leviävät ”Huoneistossa tarvitaan ehkä useita myrkytyksiä, mahdolli- Toisaalta myös erilaiset hyönteiset voivat olla kiinteistöissä sesti myös lämpö- tai pakastuskäsittelyjä. Usein seinien reuna- ongelmallisia. listoja tai lattialautoja joudutaan irrottamaan. Kenties huone- 86 kita   4–5 /  2017