KITA 4+5/2017 - Page 66

NÄKÖKULMA Keijo Kaivanto Asiamies, VT Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry TALOYHTIÖN KAIKKI KORJAUKSET SUUNNITELMALLISIKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VELVOITTAA taloyh­ korjaustyö taloyhtiön kustannuksella tai vaatia korvauksia tiöitä suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon. Jokaisessa varsi­ talo­yhtiön laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista. naisessa yhtiökokouksessa hallituksen on esitettävä selvitys Mitä seuraa siitä, jos näin ei tapahdu? Päävastuu on yhtiö­kokoukselle seuraavan viiden vuoden korjaussuunnitel­ sillä, joka laiminlyö velvollisuutensa. Itä-Suomen hovioikeus maksi. Samassa yhteydessä on hallituksen esitettävä myös sel­ antoi ratkaisun tapauksessa (4.7.2017 nro 355), jossa vitys taloyhtiön korjaushistoriasta. Näiden selvitysten ja kunto­ taloyhtiö vedoten rahapulaan viivytti kosteusvaurioista arvioiden perusteella ennakoivaa toimintatapaa harjoittavissa kärsivän osakehuoneiston remonttia. Taloyhtiön katto taloyhtiöissä tehdään sitten pts-suunnitelmia korjausten toteut­ vuoti, mutta sitä ei tutkittu riittävästi eikä ryhdytty ripeästi tamiseksi. korjaustoimenpiteisiin. Tämän seurauksen vahinko laajeni ja Miten tämä periaate ulottuu yksittäisiin osakehuoneistossa aiheutti lisä­vaurioita osakkaan tavaroille ja viivytti huoneiston tehtäviin korjauksiin? Osakkaiden vastuulla olevien korjaus- käyttöä asuntona. Terveystarkastaja suositteli osakkaan ja muutostöiden hallinta perustuu ilmoituksiin, taloyhtiön perheelle muuttoa ja perhe muutti väistötilaan yli puoleksi hallituksen hyväksyntään ja valvontaa, jonka useimmiten vuodeksi. isännöitsijä organisoi. Osakkaiden korjaus- ja muutostöistä Hovioikeus totesi, että koska näyttötaakka huolellisesta muodostuu huoneistokohtainen korjaushistoria, mistä on menettelystä on taloyhtiöllä, sen tulee kärsiä haitalliset hyötyä niin taloyhtiölle kuin tuleville osakkaille. seuraamukset epäselviksi jääneistä seikoista kuten esimerkiksi Taloyhtiön vastuulla olevat korjaustyöt huoneistossa tulee korjauksen lykkäämisen seurauksista. Taloyhtiö määrättiin hoitaa viipymättä ja osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatetta maksamaan osakkaalle 15  300 euron korvaukset väistö­ noudattaen. Osakkaiden tulee myös ilmoittaa niistä talo­ asumisesta, irtaimiston vahingoista ja ansionmenetyksistä yhtiölle viipymättä suurempien vahinkojen välttämiseksi. sekä yli 15  000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Oikeusprosessi Taloyhtiöillä tulisi olla selkeä ja suunnitelmallinen toimintatapa tuli taloyhtiölle kalliiksi, sillä kosteusvaurioista koitui yhteensä vastuullaan olevien korjausten suorittamisessa. Jos taloyhtiö yli 60  000 euron kustannukset. Jos korjaukset olisi aloitettu ei toimi korjausasiassa, voi osakkaalla olla oikeus teettää heti, remontti olisi maksanut noin 20  000 euroa. n 66 kita   4–5 /  2017