KITA 4+5/2014 - Page 62

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SUOSITUKSET PUUKERROSTALON KOSTEUSTEKNISEEN HALLINTAAN UUSI RUNKOPES 2.0 -aineisto sisältää lämmityksen, vesi- Märkätilat kannattaa sijoittaa porrashuoneen vastaiselle huollon ja ilmanvaihdon mallisuunnitelmat suosituksineen. Nii- seinälle. Ratkaisu lyhentää putkivetoja. Putket on mahdollista den tarkoitus on parantaa puukerrostalon kosteusturvallisuutta kytkeä seinän läpi suoraan pystyhormiin, mikä vähentää vie- ja teknisten järjestelmien huollettavuutta. Suosituksia sovelle- märimelun haittoja. taan suunnitteluratkaisun mukaan. Periaatteena on sijoittaa putkivedot siten, että ne on mah- WC-istuimeksi suositellaan seinäkytkennällä varustettua mallia. WC-istuimen viemärin poistaminen lattiaraken- dollista tarkistaa, huoltaa ja tarvittaessa vaihtaa mahdollisim- teesta vähentää viemärimelun haittoja, ja lattian viemärilävis- man kattavasti ilman, että rakenteita tarvitsee avata huoneis- tys vältetään kokonaan. Välipohjan kantavan rakenteen suun- toissa. Lisäksi periaatteena on ollut rajoittaa huoneistoihin nittelu on help