KITA 4+5/2014 - Page 61

HABITARE TÄYTTÄÄ 25 VUOTTA PIKNIK-TUNNELMISSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: MUOTOHIOMO Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitare järjestetään ensi syksynä 25. kerran. Habitare valtaa Messukeskuksen 10.–14.9.2014. Designmessujen yhteydessä järjestetään tuttuun tapaan valaistusalan tapahtuma ValoLight, ArtHelsinki-nykytaidemessut ja antiikkitapahtuma, joka on nyt nimeltään Antiikki. Habitaren ahead!-alueen arkkitehtuurista vastaavat Aamu Song ja Johan Olin. HABITARE-MESSUJEN KANSAINVÄLISEN ahead! man vetovoimaisuuteen sekä ilmeen muunneltavuuteen ja toimi- -designalueen teemana on Tila haltuun! Teema innostaa, kan- vuuteen. Tuomariston puheenjohtajana oli graafinen muotoilija nustaa ja jopa provosoi määrittämään uudelleen kodin ja työn Pekka Loiri, Original Loiri Oy. sekä yksityisen ja yhdessä tekemisen tiloja. ahead!in konseptoinnista vastaavan suunnittelutoimisto Piknikin syvin olemus Muotohiomon toimitusjohtaja Pekka Toivasen mukaan asumi- Habitaren perinteisen suunnittelukilpailun tämän vuoden teema sen määritteet ovat muuttumassa ja monet totutut sisustamisen on ”May Day”. Kisan ideana on kehittää ja toteuttaa ajatuk- trendit ja muodot ilmenevät uudella tavalla. sia kesäisellä huviretkellä tai piknikillä tarvittavista rakenteista ”Yksityisen omistusasumisen rinnalle nousee huolella suunniteltuja yhteisöllisiä asumisen kortteleita, joissa perhe ja ja esineistä. Työn tulee henkiä ”toimivuutta, estetiikkaa ja iloista seurustelua”. kyläyhteisö toimivat yhdessä. Asukkaiden aktiivinen ote yhtei- Tämän vuoden suunnittelukilpailun päätuomariksi on kut- seen tilaan näkyy ja tuntuu, ja kaupunkilaiset valtaavat katuja, suttu arkkitehti Emmanuelle Moureaux. Kilpailun pääpalkinnon, toreja ja vaikkapa jalkakäytäviä”, visioi Toivanen. 10 000 euroa, lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Tilan haltuunottaminen on luova teko, joka tehostaa myös Messukeskuksen ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnitte- hukkatilojen käyttöönottoa. Teollisuuden, satamien ja varasto- lun korkeakoulun nyt 13. kerran järjestämän suunnittelukilpailun jen vetäytyessä yhä etäämmälle kaupunkien keskustoista, ark- tehtävänä on hahmotella kokonaismielikuva piknikin esinemaa- kitehtuuri ja suunnittelijat muokkaavat uusiksi asumiseen ja toi- ilman taiteellisesta, arkkitehtonisesta ja muotoilullisesta luon- mitilaan vapautuvaa pinta-alaa. Kaupunkitiloista, auloista ja teesta. Katosta, tilaa, sen rakenteita ja esineistöä on käsiteltävä käytävistä on tullut yhteisöllisiä olohuoneita, joissa uudet kau- kokonaisvaltaisesti. Piknikki tulee suunnitella neljälle henkilölle. pan muodot ja palvelut mahdollistavat vaikkapa etätyön. Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja muotoilulliseen laatuun, yleisiin Uutta ilmettä luvassa toiminnallisiin ja rakenteellisiin asioihin sekä kokonaisuuden Habitare juhlisti neljännesvuosisadan merkkipaalun saavutta- kestävyyteen ja selkeyteen. Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäi- mista mainosilmeen suunnittelukilpailulla. Kilpailun voittajaksi nen vaihe päättyi 28.4.2014 ja viisi työtä jatkaa finaaliin. selvisi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun graafisen muo- Kilpailuun kutsutaan osallistumaan Suomessa muotoilua ja toilun opiskelija Eemi Räsänen, joka saa voitostaan 3 000 arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt ja heidän muodostamansa euroa. Voittanut ilme esitellään messuilla syyskuussa ja sitä työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. käytetään vuoden 2015 Habitare-messujen markkinoinnissa. Kilpailu suunnattiin graafisen alan opiskelijoille, ja sii- Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtä- hen saattoivat osallistua kaikki muotoilun tai graafisen suun- vän monipuoliselle käsittelylle. Kaikki finalistityöt ovat esillä nittelun opetusta antavien yliopistojen, korkeakoulujen ja mui- Habitare-messuilla. den oppilaitosten opiskelijat. Tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteellisuuteen, väri- ja kuvamaail- Lisätietoja: www.habitare.fi 4–5 / 2014 kita 59