KITA 4+5/2014 - Page 60

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LAAJA TUOTEVALIKOIMA LINJASANEERAUKSIIN Saint-Gobain Pipe Systems Oy (SGPS) myy ja markkinoi vedenjakeluun ja viemäröintiin putkia, venttiileitä, putkistotarvikkeita, veden mittausjärjestelmiä ja kaivonkansistoja. Yritys kuuluu toimialallaan Suomen suurimpiin. Järjestelmät kiinteistöviemäröintiin M-Bus-mittausjärjestelmä soveltuu sekä uusiin että sanee- SGPS tunnetaan laadukkaiden CE-merkittyjen kiinteistöviemä- rattaviin kohteisiin. Järjestelmään on helppo liittää uusia röintijärjestelmien toimittajana. Aquasafe-viemäröintijärjes- mittauspisteitä jälkikäteen, jos esimerkiksi kerrostalon ullakko telmä sisältää putket, osat ja kannakejärjestelmät. otetaan asuinkäyttöön. Viemäriputkien materiaalina on ekologinen valurauta, joka on sataprosenttisesti kierrätettävissä. Aquasafe SMU S -putki Vesimittari asennetaan yleisimmin kylpyhuoneen kattoon välikaton alle, mutta saneerauskohteissa sijoituspaikka on tarkoitettu asuinrakennuksiin kotitalouksien jätevesille. Put- määräytyy esimerkiksi putkiston sijainnin mukaan. Mitta- kessa on sisäpinnoitteena 130 mikrometrin epoksihartsi ja rin yhteyteen asennetaan myös keruuyksikkö, joka muuntaa ulkopinnoitteena akryylilakka. Uusin tuotteemme Aquasafe mittaustiedon M-Bus-väylätiedoksi. M-Bus-väyläkaapelia pit- SMU PLUS on vaativampiin olosuhteisiin kuten sairaaloihin ja kin tieto kulkee tekniseen tilaan asennettuun keskusyksikköön, suurkeittiöihin tarkoitettu putki, joka kestää vahvemman sisä- josta kulutustiedot voidaan lukea keskitetysti. Toimitus sisältää pinnoitteen ja ulkopuolisen sinkkipinnoitteen ansiosta vielä- modeemin, jonka avulla kulutustiedot saadaan netin kautta kin paremmin kuumaa vettä ja kemikaaleja. Molempien jär- suoraan laskutukseen. jestelmien paloluokitus A2, s1-d0 on paras mahdollinen. SGPS:n viemäröintijärjestelmät täyttävät rakennus- Järjestelmä tuottaa raportointitietoa Excel-taulukkomuodossa sekä CVC-tiedostona. Asukkaalla on mahdollisuus määräysten vaatimukset. Esimerkiksi ääneneristävyys on saada käyttöoikeus omien kulutustietojensa tarkasteluun inter- varmistettu mittauksilla, joita on tehty sekä laboratorio- netin kautta. olosuhteissa että rakennuskohteissa. M-Bus on avoin järjestelmä eli siihen pystytään liittämään myös muiden kuin SGPS:n myymiä mittareita. Tarkka huoneistokohtainen vedenmittaus SGPS:n tuotevalikoimaan kuuluu huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen mittaukseen tarkoitettu M-Bus-järjestelmä. Lisätietoja: www.sgps.fi KATTOTURVAMIES, KOULUTETTU KATTOTURVALLISUUDEN ASIANTUNTIJA KATTOTURVAMIES ON Orima-Tuote Oy:n luoma valtakun- Kattoturvamiehen tärkeimpiä tehtäviä on: nallisesti toimiva kattotarkastaja konsepti, jolla on tavoitteena 1. Kattoturvallisuustarkastus ja raportointi edistää kattoturvallisuus asioita taloyhtiössä, isännöitsijätoi- 2. Ratkaisuehdotukset tarjouksineen, joko tarvikkeina tai mistoissa, arkkitehtitoimistoissa ja ammattirakentajien keskuudessa. Kattoturvamies on koulutettu kattoturvallisuuden asiantuntija, joka suorittaa sekä tarkastuksia että konsultointia vaikeissa kohteissa. Orima-Tuote Oy myöntää kattoturvamies nimen- ja logon käyttöoikeuden tapauskohtaisesti. asennettuna 3. Huoltosopimukset ja tarkastukset (Tarkastusta edellyttävissä kohteissa). Kohderyhmät: 1. Taloyhtiöt ja Isännöitsijätoimistot 2. Teollisuusasiakkuudet 3. Huoltoyhtiöt Valmistajan valtuuttama 4. Rakennusliikkeet Kattoturvallisuustarkastuksia saa suorittaa vain valmistajan kouluttama ja valtuuttama henkilö SFS-EN 516 mukaisesti. Valtuutettujen kattoturvatarkastajien koulutus sisältää perehdytyksen sekä nykyisiin että vanhoihin rakennusmääräyksiin