KITA 4+5/2014 - Page 58

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. EDUPOLI UUDISTAA KOULUTUSTENSA SISÄLTÖÄ TEKSTI: TIMO JÄMIÄ SUOMEN KORJAUSRAKENTAMISEN tila on huolestut- taamaan ympäristön vaatimuksia. Koulutuksissa painotetaan tava. Varsinkin julkisen infra- ja rakennusomaisuuden hoitoon korjausrakentamisen ja rakennusautomaation osaamisvaati- tulisi saada pikaisesti rahoitusta. Pelkkä rahoitus ei tietysti muksia. Yhteistyö yritysten ja viranomaisten kanssa on vält- auta, tarvitaan myös osaamista. Korjausrakentaminen ja linja- tämätöntä, näin saadaan vahvistettua asiakasnäkökulma ja saneerauskohteet ovat osaamisalueita, jotka vaativat erityistä suunnattua toimenpiteet oikeisiin osaamisalueisiin. koulutusta ja uudenlaista oppimisajattelua. Edupoli kehittää uutta osaamiskeskusta, joka tuottaa teol- Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät vuosi vuodelta. lisuudelle tarkoitettuja osaamispalveluja. Panostusalueita ovat Tämä luo paineita rakennusautomaation hallinnalle. Nopeasti mm. sähkövoimatekniikka, talotekniikka, kylmätekniikka, auto- kehittyvä rakennusautomaatio tarvitsee tulevaisuudessa uuden- maatiotekniikka, tietoliikennetekniikka, prosessitekniikka ja laista osaamista. Perinteiset sähköasentajan, automaatioasen- rakennustekniikka. Nämä koulutusalat palvelevat kokonaisval- tajan ja LVI-asentajan osaamisvaatimukset laajenevat ja liittäy- taisesti yritysten synergisiä osaamisvaatimuksia. Linjasanee- tyvät kokonaisuuksiksi. Jatkuva teknologinen kehitys tuo kiin- rauksia, korjausrakentamista ja rakennusautomaatiota ajatel- teistöihin usean teknologiasukupolven ratkaisuja ja näiden hal- len näitä koulutusaloja yhdistämällä voi tarjota laaja-alaisia linta vaatii laaja-alaista osaamista. koulutuspalveluja alan yrityksille. Edupoli pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin uudistamalla koulutustensa sisältöä ja kehittämällä oppimisympäristöjä vas- Lisätietoja: www.edupoli.fi ALUMIININEN SEINÄLLE KÄÄNTYVÄ KIKKA-TUULETUSTELINE Kikka-tuuletusteline on pieni ja kevyt, mutta tukeva. Se ei ruostu ja se soveltuu erinomaisesti parvekkeelle tai esim. pieneen pihapiiriin. Tuuletusteline aukeaa kätevästi ja käytön jälkeen taitat sen näppärästi ylös seinälle. Mitat auki: – ylätason pituus 122 cm – korkeus n.170 cm – alatason pituus 105 cm – alatason leveys 50 cm Mitat seinälle käännettynä: syvyys seinästä ulos 20 cm , korkeus 120 cm, leveys 50 cm. (Tuuletustelineen seinään kiinnityspultit eivät sisälly toimituksiin.) Lisätietoja: www.koskenmetalli.net 56 kita 4–5/ 2014