KITA 4+5/2014 - Page 4

TOIMITUKSELTA TEE-SE-YHDESSÄ 4–5/2014 Rakentaminen on sangen konservatiivinen toimiala, jossa innovaatiot tapaavat olla teknisiä. Aina JULKAISIJA silloin tällöin pintaan kuitenkin pulpahtaa jotain uutta. Yksi tuore trendi on ryhmärakennuttaminen, PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 09 686 6250 info@publico.com www.publico.com ihka oikea sosiaalinen innovaatio. Ideana ryhmärakennuttamisessa on yksinkertaisesti se, että joukko ihmisiä rakennuttaa ryhmässä, omien tarpeidensa pohjalta, toimivan asunnon itselleen. Tämä ryhmä ottaa aktiivisesti osaa rakennusprosessiin jo aivan sen alkuvaiheessa. Yhdessä tekeminen tarjoaa asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon ja ryhmärakennuttamismenettelyllä voidaan rakennuttaa sekä pientaloja että kerrostaloja. Talot voivat olla PÄÄTOIMITTAJA joko omistus-, asumisoikeus- tai vuokrataloja. Jussi Sinkko Ilmiötä tutkinut arkkitehti Johanna Kerovuori on todennut, että ryhmärakennuttamisessa on potentiaalia voimaannuttaa ihmiset vallankäyttäjiksi. Onkin jo korkea aika kyseenalaistaa ”ainoa oikea tapa”, jonka mukaan talot rakennetaan normien mukaisesti ja sen jälkeen niille etsitään asukkaat. Ryhmärakennuttaminen lähtee toisesta päästä liikkeelle keräämällä ensin kasaan ne asukkaat. Elleivät porukan hermot ja välit tärvelly rakennusprojektin aikana, asumista valmiissa talossa voi kuvitella hyvinkin auvoiseksi. Kukapa meistä ei olisi joskus toivonut, että voisi valita naapurinsa. Tässä uudenlaisessa yhteisöasumisessa viehättää myös hintasäästö, omatoimisuus ja omannäköinen asunto, jota ei markkinoilta löydy. Valmiissa talossa käytettävissä olevia resurssejakin jaetaan kernaammin kuin vaikkapa perus rivitalossa. Ryhmärakennuttaminen on myös kasvava toimiala rakennusalalla – ja onpa sen tukeminen kirjattu hallitusohjelmaankin. Samantyyppistä toimintaa on harjoitettu esimerkiksi maanviljelyksessä, jolloin kuluttajat palkkaavat maanviljelijän huolehtimaan vihannesviljelystä ja jakavat viljelytuotteet keskenään. Uusissa taloprojekteissa on yhteistä se, että liittymällä yhteen ja toimimalla paikallisesti voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia – rakentaa koti, talo, yhteisö, palanen parempaa maailmaa. Hippien kommuuni-ideaali ei ole kaukana näistä maailmaa syleilevistä motiiveista, mutta ehkä juuri tällaista meininkiä tarvitaankin kovan nyky-yhteiskunnan vastapainoksi. Tutkija Sinikka Sassi on todennut, että vaikka yhteiskunnassamme korostetaan yksilöllisyyttä ja vapautta, ihmiset kokevat, että heidän pitää täyttää joku tietty, muiden määrittelemä lokero. Yksilöt tarvitsevat toistensa tukea, jotta he voivat täysimääräisesti ottaa vastuun elämästään. Tässä viitekehyksessä ryhmärakennuttaminen on keino tuottaa itse itselleen sopiva asunto; yhteisöasujat voivat luoda yhdessä omanlaisen elämäntavan muiden samat intressit jakavien ihmisten kanssa. Mutta mikä on ryhmärakennuttamisen todellisuus – ja tulevaisuus? Onko pienten, omaehtoisten porukoiden mallista kansanliikkeeksi? Tulokset eivät varsinaisesti puhu puolestaan – ainakaan vielä. Pientalojen ryhmärakennuttamista on kokeiltu pääkaupunkiseudulla jo vuosia, mutta kovin paljon ei ole saatu aikaiseksi. Kun kaupungit ovat rohkaistuneet tarjoamaan tonttejaan ryhmärakentajille, hakijoita on ollut vaikea löytää. Tästä syystä virkamiehet ovat epäileviä ryhmärakentamisen suhteen: TUOTEPÄÄLLIKKÖ Tom Appelroth tom.appelroth@publico.com puh. 09 6866 2524 TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Liisa Hyvönen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä ILMOITUSMYYNTI Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com puh. 09 6866 2576 Markku Kinnunen markku.kinnunen@publico.com Puh. 09 6866 2553 Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com puh. 09 6866 2533 TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi TOIMITTAJAT kin vanhan liiton insinöörien ja arkkitehtien kulmakarvat tulevat varmasti kohoamaan myös jatkossa. Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Jarkko Böhm Tuomas Lehtonen Johanna Kerovuori huomauttaa diplomityössään, että ryhmärakennuttajakonsultit voisivat kehittää KANNEN KUVA toimintaansa vuorovaikutteisemmaksi – tai alalla voisi jopa olla tilaa asuinyhteisön perustamisproses- Tom Appelroth visioista huolimatta raaka rakentaminen vaatii – aina jossain vaiheessa – taakseen massaa, rahaa ja tekeviä käsiä, ei pelkästään SoMe-liverryksiä. Ryhmärakennuttajakonsultointi taas on uudenlainen liiketoimintamalli rakennusalalla, jote