KITA 4+5/2014 - Page 19

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TEHDASVALMISTEISET ELEMENTIT HELPOTTAVAT LINJASANEERAUKSIA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: UPONOR SUOMI OY Elementtitalojen linjasaneerauksissa voidaan nykyisin korvata vanhat putket tehdasvalmisteisilla, kytkentävalmiilla putkielementeillä. Modulaarinen asennusjärjestelmä nopeuttaa remonttia. Järjestelmä soveltuu sekä LVI-putkien että muun talotekniikan uusimiseen. ASENNUSVALMIIT PUTKIELEMENTIT ovat viime vuosina vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten elementtitalojen linjasaneerauksissa. Elementtien käyttö lisääntyy koko ajan. ”Modulaarista asennusjärjestelmää voidaan käyttää kaikissa elementtirakenteisissa kerrostaloissa, jotka ovat valmistuneet 1960-luvulla tai sen jälkeen”, kertoo Uponor Oy:n hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors. ”Teollisesti esivalmistettu putkielementti nopeuttaa asennustöitä ja samalla alentaa putkiremontin kustannuksia. Uponorin teettämän selvityksen mukaan kustannuksia säästyy noin kymmenen prosenttia verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.” Ensimmäiset modulaarisiin linjasaneerauksiin soveltuvat Cefo-elementit tulivat käyttöön 2000-luvun alussa. Uponor on markkinoinut niitä vuodesta 2009. Putkielementit taipuvat monenlaisiin remontteihin Wahlforsin mukaan Uponor Cefo -reitityselementeillä on mahdollista uusia kiinteistön koko talotekniikka, mukaan luettuina ilmanvaihto sekä sähkö- ja televerkot. Sähköreitityselementit on varustettu sähkökeskuksilla. Viemäriputkimoduulit ovat valmiiksi ääni- ja paloeristettyjä. Elementit voidaan pinnoittaa erilaisilla materiaaleilla, jotta ne kuussa 2013, ja ensimmäisessä talossa remontti valmistui hel- soveltuvat yhteen muun sisustuksen kanssa. mikuussa 2014. Kokonaisuudessaan kiinteistön saneeraus- ”Järjeste