KITA 4+5/2014 - Page 18

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PUTKISTOT KUNNOSTETTIIN RUISKUVALULLA TURUSSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Monet 1960- ja 1970-lukujen kerrostalot ovat tulossa peruskorjausikään. Putket voidaan korjata monella tavalla, mutta esimerkiksi viemäriputkien uusiminen ruiskuvalamalla nopeuttaa remonttia. Viime aikoina ruiskuvalumenetelmällä on korjattu viemäreitä esimerkiksi viiden kerrostalon asuinkiinteistössä Turussa. ITÄISEN RANTAKADUN ja Sotalaistenkadun kulmassa polyesteriä valetaan putken seinämille ruiskutustekniikalla”, Turussa sijaitsevassa As.Oy Sokerinrannassa on kaikkiaan Heiniemi selostaa. 306 huoneistoa viidessä talossa. Kiinteistö valmistui vuonna 1964. As.Oy Sokerinrannan isännöitsijä Markku Mattila Varsi- Yhden päivän aikana viemärit voidaan saneerata 1–2 asunnossa. ”Asukkailla on viemärit käytössä aina illalla, yöllä ja nais-Suomen Isännöintitalo Oy:stä toteaa, että taloissa päätet- aamulla. Uusi putki valetaan polyesterimuovista useaan ker- tiin toteuttaa laaja linjasaneeraushanke kiinteistön iän perus- rokseen, tunnin kovettumisvälein.” teella. Putkivuotoja ei ollut vielä esiintynyt. Polyesterimuovit ovat kestäviä materiaaleja, joita käy- ”Katsoimme, että hanke olisi hyvä käynnistää pikaisesti, tetään esimerkiksi öljynporauslautoilla korroosion suo- ennen kuin mahdollisista vuodoista tulee merkittäviä vahinkoja jana. Sertifiointilaitosten tekemien tutkimusten mukaan taloyhtiön maksettavaksi. Myös viemärien saneeraus liittyi kiin- Proline®-menetelmällä kunnostettujen putkien kestoikä on teistön pitkän tähtäyksen suunnitelmaan linjasaneerauksista”, vähintään 50 vuotta. Mattila perustelee. ”Pari vuotta sitten teetimme käyttövesi- ja muiden putkien ”Tämän tyyppisiä putkistosaneerauksia tehdään Suomessa vuosi vuodelta yhä enemmän”, Heiniemi mainitsee. kuntokartoituksen. Sen perusteella olisi kuitenkin ollut vaikea arvioida, miten kauan putket lopulta olisivat kestäneet.” Mattilan mukaan taloyhtiössä tutkittiin kaikki eri remontti- Asukkaat tyytyväisiä Prolinen myyntipäällikkö Sami Karvinen arvioi, että As.Oy vaihtoehdot. Ratkaisuksi tuli, että viemärien sisään valetaan Sokerinranta oli kooltaan Prolinen saneerauskohteiden suu- uudet putket ruiskuvalumenetelmällä. Sen sijaan vesijohdot rimmasta päästä. päätettiin saneerata perinteiseen tapaan. ”Muutoin tämä oli meille varsin normaali viemärisaneerauskohde”, Karvinen sanoo. Viemäri kestää 50 vuotta ”Vaikka pääosa viemäreistä saneerattiin ruiskuvalulla, Ruiskuvalun käyttö viemärisaneerauksessa lyhentää remontin pohjaviemärit kunnostettiin sukittamalla. Niiden sisäpintaan kokonaisaikaa. asennettiin paineilman avulla epoksilla kyllästetty huopa- ”Työt alkoivat As.Oy Sokerinrannassa tammikuussa 2013 ja kestivät yhteensä noin vuoden”, kertoo johtaja Risto Heiniemi viemärien uusimisesta vastanneesta Prolinesta. Vaikka viemäriurakka valmistui vuodenvaihteessa, vesijoh- sukka, joka kovettuessaan muodosti uuden putken vanhan sisään.” Karvisen mukaan As.Oy Sokerinrannan viemärisaneeraus sujui ilman ongelmia. Töiden aikataulua oli hieman tojen linjasaneeraus jatkuu kiinteistössä edelleen. Vesiputkien limitettävä muiden peruskorjausurakoitsijoiden töiden etene- saneeraajana on toinen urakoitsija. misen mukaan, mutta sekin onnistui hyvin. ”Prolinen periaatteena on käyttää menetelmää, jossa uusi putki rakennetaan entisen viemäriputken sisään. Nestemäistä 16 kita 4–5/ 2014 ”Asukkaat olivat tyytyväisiä, kun huoneistoissa voitiin jatkaa asumista viemärien kunnostuksen aikanakin.”