KITA 4/2016 - Page 66

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan HÄMEEN LAATUREMONTILLE ISO 9001:2015 -SERTIFIKAATTI INSPECTA SERTIFIOINTI OY on myöntänyt Hämeen Laatu- remontille ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisen sertifikaatin. Laaturemontti on ensimmäinen saneerausalan yritys, jonka laatujärjestelmän Inspecta on sertifioinut ISO 9001 -järjestelmän uuden version mukaisesti. Sertifiointi koskee Laaturemontin kaikkia Suomen toimintoja. ISO 9001 -standardin uusi, vaativampi versio painottaa entistä enemmän johtajuuden merkitystä, kertoo Inspectan pääarvioija Seppo Salo. Laaturemontin toimintaa arvioidessa sitoutunut johtajuus tulikin esiin selkeänä vahvuutena. Toinen merkittävä laatujärjestelmän kriteeri on prosessien toimivuus. Laaturemontin pitkälle hiottu remonttien toteutuskonsepti osoittautui tehokkaaksi ja toimivaksi. ISO 9001 -järjestelmän avulla dokumentointi parantaa ja helpottaa prosessien välineitä dokumentointiin ja raportointiin. Voimme siirtää tie- vaatimustenmukaisuuden arviointia ja antaa työkalun jatku- toa ja osaamista muutenkin kuin kädestä pitäen näyttämällä. valle parantamiselle. Työntekijämmekin kokevat sen selkänojana ja vahvuutena. Toi- Salo nostaa vielä erikseen esiin yrityksen asenteen. ”Laatu- minnan jatkuva kehittäminen on meidän kaikkien etu.” remontissa on selkeä positiivinen vire, halu kehittyä ja oppimi- Hämeen Laaturemontti on ensimmäinen saneerausalan yri- sen kulttuuri. Tavoitetila on tiedossa, ja sertifiointi tarjoaa väli- tys, ja ylipäätään yksi ensimmäisistä suomalaisista yrityksistä, neitä sen saavuttamiseen.” joille Inspecta on myöntänyt uuden ISO 9001 -standardin vaa- Sertifikaatin luovutti Inspectan puolesta liiketoimintapääl- timukset täyttävän laatusertifikaatin. n likkö Stefan Fagerström ja sen vastaanotti Laaturemontin toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki. Riihimäki kertoo laatujärjestelmän Lisätietoja: heikki.nuutila@laaturemontti.fi, helpottavan päivittäistä työtä: ”Me saamme käytännöllisiä stefan.fagerstrom@inspecta.com   NORDBYGG 2016 STOCKHOLMSMÄSSAN JÄRJESTI tämän vuoden ­Nordbygg-messut huhtikuun alussa. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin rakennusalan tapahtuma, joka keräsi tänäkin vuonna yli 900 näytteilleasettajaa, yli 30 maasta saman katon alle. Neljän päivän aikana ehti tutustumaan alan uutuuksiin, innovatiivisiin ratkaisuihin, sekä uusiin ideoihin. Nordbygg 2016 messujen keskeisimmät teemat olivat tänä vuonna; betoni ja sen monet mahdollisuudet, energiatehokas korjausrakentaminen, asentaminen sekä arkkitehtuuri. Nämä neljä teemaa olivatkin keskeisessä asemassa onnistuneiden messujen kannalta. Nordbygg tarjosi tänä vuonna messukansalle rutkasti nähtävää myös suurten messurakennelmien muodossa. Messujen monissa seminaareissa toistui punaisena lankana korjausrakentaminen ja sen energiatehokkuus. Myös urbaanin Nordbygg-messut olivat kaiken kaikkiaan järjestäjän, mes- asumisen kehitys, sekä eteenpäin vieminen oli keskeisessä roo- suvieraiden ja näytteilleasettajien mielestä erittäin onnistuneet. lissa. Erityisesti Tukholmassa uudistetaan tällä hetkellä vauhdilla Kiitosta saivat erityisesti erinomaiset järjestelyt, laaja kirjo keskustaa. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan kaupunki ja sen näytteilleasettajia, sekä messujen yleistunnelma. monet historialliset rakennukset halutaan viedä. Meneillään on Iso kiitos Nordbygg, nähdään taas! n rutkasti korjausrakennushankkeita. Suunnitelmat Tukholman keskustan suhteen ovat suuret, jopa kunnianhimoiset. 66 kita  4/ 2016 Lisätietoja: www.nordbygg.se