KITA 4/2016 - Page 62

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan RAKENNUSTEN ENERGIASEMINAARI JÄLLEEN SYYSKUUSSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN RAKENNUSTEN ENERGIASEMINAARI 2016 järjestetään tiistaina 20.9.2016 Finlandia-talossa. ”Rakennusten energia­ seminaari pidetään nyt kolmannen kerran – ja sen osanottajamäärä on molemmilla edellisillä kerroilla ylittänyt odotukset”, kertoo LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen. ”Vuonna 2014 kuulijoita oli lähes 300, viime vuonna 600. Tänä vuonna odotetaan yli 1 000 kuulijaa.” Kovaa kasvutrendiä silmällä pitäen tänä vuonna seminaaria varten onkin varattu Finlandia-talon suuri sali, jossa on reilusti yli 1 000 istumapaikkaa. ”Kaikki mahtuvat mukaan”, vakuuttaa Seppänen. Kohti nollaa Seminaarin painopiste on tänä vuonna nollaenergiarakentamisessa, joka tulee pakolliseksi kaikissa EU-maissa vuonna 2020. Suomen uudet asetusluonnokset ovat lausuntovai- myös rakennusten energiatehokkuudessa ja energialähteiden heessa. ”Asetusluonnosten sisällöstä tullaan keskustelemaan valinnassa.” seminaarissa”, tietää Seppänen. ”Nollaenergiarakentaminen koskettaa kaikkia Pohjois- Tietopaketti teknologiasta maita. Kun rakentamiskulttuuri ja ilmasto Pohjoismaissa muis- Muitakin aiheita on – ja runsaasti. Tänä vuonna seminaa- tuttaa Suomea, on tärkeä seurata mitä muissa Pohjoismaissa rissa ovat esillä – perinteisen rakennusten LVI-tekniikan lisäksi tapahtuu.” – myös esimerkiksi rakennussuunnittelun merkitys energia­ Seminaarissa kuullaan kolme pohjoismaista huippupuheenvuoroa. Professori Bjarne Olesen kertoo Tanskan roolista energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon veturina; professori tehokkuudessa, rakennusautomaatio sekä uudet energiatehokkaat ratkaisut. Vaikkapa Aalto-yliopiston professori Peter Lundin puheen- Ivo Martinac taustoittaa energiatehokkuusdirektiivin toimeen- vuoro uusimmasta energiateknologiasta ja arkkitehti Kimmo panoa Ruotsissa; ja professori Natasa Nord valottaa direktii- Lylykangas näkemys oikeanlaisen rakennussuunnittelun vai- viä Norjan näkökulmasta. kutuksesta energiatehokkuuteen ovat kovasti odotettua antia seminaarissa – samoin kuin Oilonin toimitusjohtaja Eero Pek- Ei yhdestä puusta Olli Seppäsen mukaan Pohjoismaat eivät suinkaan ole kolan katsaus rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. ”Seminaari antaa hyvän yleiskuvan rakennusten energia- yhdestä ja samasta puusta veistettyjä energiatehokkuus­ tehokkuuden tulevaisuuden suuntaviivoista, mutta esittää myös asioiden suhteen: ratkaisuja paremman energiatehokkuuden ja sisäilmaston saa- ”Ruotsi on paljon edellä Suomea mm. lämpöpumppuläm- vuttamiseksi”, kiteyttää Seppänen. mityksessä, Tanska taas on EU:n mallimaa erityisesti uusiutuvien energialähteiden käytössä ja sisäilmastokysymyksissä. Koko heimo koolla Norja toteuttaa EU:n direktiivejä jäsenmaitakin tehokkaam- Koko päivän kestävässä seminaarissa koolla on rakennusalan min”, toteaa Seppänen, joka tunnetaan myös Sisäilmayhdistys energiaväki varsin kattavasti: edustettuina ovat päätöksenteki- ry:n perustajana. jät ja vaikuttajat, asiantuntijat, rakennuttajat, kiinteistöjen omis- Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus Suomeen on tapetilla seminaarissa myös. Ministeri Olli Rehnin odotetaan ottavan kantaa aihepiiriin avauspuheenvuorossa ja myös kansanedus- tajat, suunnittelijat, viranomaiset, rakennusliikkeet, laitetoimittajat… ”Seminaariohjelma soveltuu kaikille rakennusalan ammat- taja Kai Mykkänen tulee puhumaan aiheesta. Olli Seppänen tilaiselle”, lupaa Seppänen. Seminaarin järjestämisessä ovat arvelee, että kaikkein yksityiskohtaisimmin Pariisin ilmastosopi- mukana kaikki rakennusalan tärkeimmät järjestöt ja sen yhtey- mus tulee esille Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan, pro- dessä järjestetään myös energiatehokkuutta parantavien tuot- fessori Markku Ollikaisen esitelmässä. teiden ja palvelujen näyttely. n Seppäsen mukaan Pariisin viesti rakennuspuolella on selvä: ”Kiristyvät ilmastotavoitteet merkitsevät tiukempaa ohjausta 62 kita  4/ 2016 Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.finvac.org/rakennustenenergiaseminaari