KITA 4/2016 - Page 48

KIINTEISTÖSIIVOUKSEN ALALLA OSAAMINEN RATKAISEE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: JARI FORSTADIUS Suomessa siivousalan ammattitaito on korkealla tasolla. Alalta on kuitenkin lähivuosina jäämässä paljon koulutettuja osaajia eläkkeelle. Samaan aikaan työt muuttuvat teknisesti vaativammiksi. Siivoustyön laadun varmistamiseksi järjestetään nykyisin täydennyskoulutusta ja kehitetään sertifikaatteja. Osaamista ja oikeaa asennetta tarvitaan, mutta myös aikaa töiden tekemiseksi kunnolla. PUHDISTUSALAN KATTOJÄRJESTÖT Suomessa toivovat, ”Osaavien siivoojien puute alkaa jo näkyä toimisto- ja että kiinteistösiivousalalle saataisiin koulutettua nykyistä enem- kiinteistösiivouksessa – ja erityisesti niissä suurissa kaupun- män nuorta väkeä. geissa, jotka kasvavat nopeasti.” ”Haluamme alalle lisää resursseja ja arvostusta”, korostaa SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Harri Piiparinen. 48 kita  4/ 2016 SSTL Puhtausala ry on yleishyödyllinen ja puolueeton alan koulutus- ja neuvontajärjestö. Se muun muassa toimii alan