KITA 4/2016 - Page 46

PELASTUSSUUNNITELMA JA TALOYHTIÖN OMATOIMINEN VARAUTUMINEN TURVALLISUUSUHKIIN TEKSTI: ANTTI HAANPÄÄ LAKIMIES / LAKIASIAINTOIMISTO HAANPÄÄ & CO OY Suomessa syttyy yli 2 000 asuntopaloa vuodessa. Tulipaloissa menehtyy ja vakavasti loukkaantuu noin sata henkilöä vuodessa. Koti- ja vapaaajan tapaturmissa menehtyy vuodessa yli 2 500 henkilöä ja vammautuu kymmeniä tuhansia. Pelastuslainsäädännössä on asetettu rakennusten omistajille ja haltijoille velvollisuutena omatoimisesti varautua onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimiin sekä ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen erilaisissa vaaratilanteissa. Tässä artikkelissa luodaan katsaus taloyhtiön pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuteen ja sen tarkoitukseen sekä pelastussuunnitelman keskeiseen sisältöön. 46 kita  4/ 2016