KITA 4/2015 - Page 54

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ETÄHALLINTA ON ILMAVAIHDON NYKYPÄIVÄÄ Uuden sukupolven MyVallox-ilmanvaihtokoneita voi säätää pilvipalvelun ansiosta etänä, mistä vaan. Lisäksi markkinoiden ainoat A+ -luokan ilmanvaihtokoneet ovat kytkettävissä Modbus-väylää pitkin taloautomaation piiriin. ”ETÄVALVONTA ON meille energiatehokkuuden lisäksi möntalteenotto jopa 75 % vuosihyötysuhteella. Sisäänraken- ehdoton vaatimus”, sanoo toimitusjohtaja Mika Airaksela RKL nettu kosteusanturi huolehtii ilmanvaihdon tehostumisesta tai Reponen Oy:stä. RKL Reponen on matalaenergiarakentamisen pienentymisestä tarpeen mukaan. Laitteissa on selkeä ohjain, edelläkävijä, jonka asiakkaita ovat Suomen suurimmat raken- jossa on neljä tilavalintaa: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takka- nuttajat. Rakennusliike on toteuttanut jo yli 500 passiivitasoista toiminto. Tilaohjauksen myötä tarpeenmukainen ilmanvaihdon kerrostaloasuntoa. säätö on helppoa ja vaivatonta käyttäjälle.  ”Käytämme useissa kohteissa MyVallox-laitteita. Kaikki  ”Laitteet eivät myöskään vie paljon tilaa. Me teemme data, sisälämpötilat, koneen tiedot ja vikatilat näkyvät tarvit- aina tekniikkakomeron ilmanvaihtokoneille, jolloin ne ovat taessa vaikka kännykästä ja parametrejä voi muuttaa mistä huollettavissa porrashuoneesta. MyVallox-laitteiden etähallinta vaan. Se säästää monelta turhalta paikan päällä käynniltä”, ja kaikki muutkin ominaisuudet kannattaa hyödyntää, jotta Airaksela toteaa. ilmanvaihto olisi mahdollisimman energiatehokasta”, Airaksela muistuttaa. Euroopan suurin puukerrostalo rakenteilla Etähallinnan lisäksi energiataloudellisuus on nykyaikaisen   Lisätietoja: www.vallox.com ilmanvaihdon avaintekijöitä. Mitä energiatehokkaampi ilmanvaihtokone, sen edullisemmat asumiskustannukset. Kun asuntoja on samassa talossa 186, säästöä käyttökustannuksissa VALLOX OY on Loimaalla sijaitseva pääasiassa asumi- syntyy jo merkittävästi. sen matalaenergiailmanvaihtolaitteita kehittävä ja valmis-  ”Valitsimme MyVallox-ilmanvaihtolaitteet Euroopan tava yritys. Valloxin ilmanvaihdolla luodaan huoneistoon suurimpaan puukerrostaloon, joka rakennetaan Vantaan asun- yksilöllisesti ohjattava, energiataloudellinen ja terveellinen tomessuille 2015.” PuuMera-puukerrostalo tulee valmistut- sisäilmasto. Yritys on yli 40-vuotisen toimintansa ajan ollut tuaan täyttämään VTT:n passiivienergiatason.  sisäilmateknologian kehitystyön suunnannäyttäjä. Valintakriteerinä oli muun muassa A+ -energialuokan läm52 kita 4/ 2015