KITA 4/2015 - Page 26

KUINKA TEILLÄ SUJUU PÖLYNHALLINTA? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Strong-Finland Oy on järjestänyt pölynhallinnan koulutuksia kolmen vuoden ajan. ”Pääsääntöisesti omille asiakkaille järjestettyjen sessioiden suosio on ollut hyvällä tasolla”, kertoo Tomi Ollanketo. ”PÖLYNTORJUNNASSA MEILLÄ kouluttajina on toimi- Esimerkiksi rajaamalla työstettävän tilan (osastoimalla) ja nut kolme henkilöä, jotka päätyönään toimivat liikkuvina alipaineistamalla sen, saadaan pöly pysymään osaston edustajinamme”, Ollanketo kertoo ja lisää, että tällä kon- sisällä ja hienojakoinen leijaileva pöly nopeasti pois. ”Näin työntekijänkään ei tarvitse altistua terveydelle septilla koulutuksia pystytään tarjoamaan koko Suomen haitalliselle rakennuspölylle. On huomattavasti helpompi alueella.   siivota pieni rajattu tila, kuin koko kiin- Idea koulutustoiminnasta tuli suoraan kentältä, kun yrityksessä huomattiin, että tietotaitoa lisäämällä pystytään vaikuttamaan suoraan työmaiden pölyttömyyteen. ”Meiltä myöskin kysyttiin paljon tällaista palvelua”, Ollanketo toteaa. Ollanketo oli myös huomannut, että jos koulutus koetaan liian tyyriiksi, yritykset ” teistö”, Ollanketo muistuttaa. Koulutuksilla nostetaan Koulutuksilla nostetaan tietoisuutta ja korjataan väärinkäsityksiä. Ollanke- tietoisuutta don mukaan sangen yleinen harhaluulo ja korjataan on, että pölyntorjunta on kallista ja lähes väärinkäsityksiä. mahdotonta toteuttaa. Hän myöntää, että laiteinvestoinnit rasittavat työmaan alkuvaiheessa, mutta kun katsotaan koko elin- lähettävät oppia saamaan vain jonkun tietyn avainhenkilön – jolloin tieto ei välttämättä leviä koko työ- kaarta, voidaan hyvällä pölyntorjunnalla säästää huomat- maalle. taviakin summia siivouksessa. ”Meillä idea on järjestää koulutus yrityskohtaisesti, niin ”Lisäksi työntekijät ovat terveempiä ja tehokkaampia, että mahdollisimman moni työntekijä osallistuisi. Koska työ- joten todelliset kustannukset ovat käytännössä olemattomia. maan pölyntorjunta on yhteispeliä, se on juuri niin vahva Laitteet ovat myös pitkäikäisiä ja niiden käyttö on edul- kuin sen heikoin lenkki”, Ollanketo muistuttaa.  lista.” Ammattilaisen opissa eikä toteutuskaan ole niin vaikeaa – kunhan koko työmaan Strong-Finlandin asiakas on tyypillisesti suuri tai keskisuuri henkilökunta sitoutuu toimimaan ohjeistuksen mukaisesti rakennusliike, jolle on annettu tietyt vaatimukset työmaan ja ymmärtää, että loppupelissä kyse on heidän omasta pölyntorjuntaan, mutta ei välttämättä vielä keinoja päästä terveydestään.  Tehty investointi rasittaa vain ensimmäistä työmaata, vaadittuun lopputulokseen. Näille asiakkaille on tarjota ”On selvää, että pölyyn kiinnitetään jatkossa vieläkin monta niksiä, joilla työmenetelmistä ja olosuhteista saa- enemmän huomiota. Tämä taas lisää huomattavasti koulu- daan parempia hieman toimintatapojakin muuttamalla. tusten ja kaluston tarvetta”, summaa Ollanketo. 24 kita 4/ 2015