KITA 3/2018 - Page 9

Mutkia matkassa? ”Remonttien suunnittelussa pitää aina miettiä Myös sukituksen käytettävyyttä viemärissä, jossa on mutkia, kokonaisuutta ja sukitus – tai yksikään muukaan sovellus – ei epäillään herkästi. ”Putkessa voi kuitenkin olla esimerkiksi aina sovellu jokaiseen tilanteeseen tai hankkeeseen.” useita 90 asteen mutkia ja sukitus onnistuu silti helposti”, Falck toteaa. Entä miten tietoisuus sukituksesta on parantunut taloyhtiöissä viime vuosina? – Lindholmin mukaan tietoisuus Myös pienten putkien sukitus onnistuu: Falckin mukaan tällä hetkellä sukitetaan vakiona 50 mm putket ja teknologia on jo valmiina myös 32 mm putkille. ”Yläraja on sitten 3 000 mm eli halkaisijaltaan kolmemet­ riset putket”, hän kuvailee. paranee hitaasti mutta varmasti. ”Mitä enemmän onnistuneita projekteja me saadaan aikaiseksi ja mitä enemmän menetelmä kehittyy, sitä enemmän tietoisuus tietysti myös kasvaa. Tänä päivänä löytyy myös pal­ jon sukituksesta tietäviä suunnittelu- ja valvontayrityksiä, jotka Entä sitten hintalappu? Hurjimmissa puheissa arvellaan, että sukitus voisi loppupeleissä olla jopa kalliimpaa kuin vie­ märin perinteinen uusiminen. pystyvät informoimaan taloyhtiöitä paljon paremmin kuin esi­ merkiksi viisi vuotta sitten”, hän pohtii. Tapio Falck on samoilla linjoilla: ”Tietoisuus on parantunut ”Sukitus maksaa pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä 75–125 euroa asuinneliötä kohti eli se ei ole missään mie­ pikkuhiljaa, mutta kyllä me toimistollamme vääriä väitteitä jou­ dumme taklaamaan päivittäin.” lessä kyllä kallista”, Falck kuittaa. Rakennuslehden viimevuoti­ sen kyselyn mukaan perinteinen putkiremontti maksaa pääkau­ Varo valeuutisia punkiseudulla keskimäärin 1 170 euroa asuntoneliöltä. Disinformaatiota liikkuu kentällä miesten mukaan niin pal­ jon, että niiden oikaisu käy jo työstä. Lindholm kertoo törmän­ Katso kokonaisuutta! neensä mm. tässä esiteltyihin väitteisiin eri medioiden teke­ Täsmälääke joka putkivaivaan ei sukitus kuitenkaan ole. missä jutuissa, jotka eivät ”liity faktoihin millään tavalla”. Lindholm huomauttaa, että sukitusmenetelmä on loistava Falck toteaa, että disinformaatiolle on tilausta sikäli, että ratkaisu monissa tilanteissa ja kiinteistöissä, mutta se ei ole aina joku taho hyötyy siitä, että taloyhtiö tekee ”usein turhan aina käypä tai paras ratkaisu. ja erittäin kalliin” perinteisen putkiremontin. n ” Kansainvälisesti sukitusta on käytetty jo lähes 50 vuotta ympäri maailmaa. Putkitermit haltuun! Sujutuksessa vanhan putken sisälle asennetaan käytännössä uusi muoviputki. Vanhan putkiston kunnolla ei ole merkitystä. Käyttöiältään sujutuksella saneerattu putki vastaa uuden putken asentamista. VTT:n testaamalla ja sertifioimalla sujutusmenetelmällä saneeratun putkiston voi odottaa kestävän 50 vuotta. Sukitus on sujutusta hiukan kevyempi ratkaisu. Siinä putken sisään viedään sukka, joka kyllästetään esimerkiksi epoksilla. Tuloksena on tasainen, kova ja kestävä pinta. Eri menetelmien kestävyyttä on arvioitu käytettävän materiaalin vanhenemisen perusteella sen mukaan, kuinka mekaaniset ominaisuudet säilyvät vanhennuskokeessa. VTT:n testauksissa on sukituksessa käytettävien materiaalien vanhenemiskäyttäytymisen perusteella käyttöiäksi arvioitu 40 vuotta. Pinnoitus on kaikkein kevyin vaihtoehto putkiremontille. Vanhan putkiston on oltava silloin riittävän hyvässä kunnossa. Pinnoituksessa putken pintaan tehdään esimerkiksi epoksilla uusi tiivis pinta, jolle on määritelty vähimmäispaksuus. Näiden menetelmien arvioitu käyttöikä vaihtelee välillä 20–50 vuotta. Lähde: VTT 3 /  2018  kita 9