KITA 3/2018 - Page 64

Näyttötauluja voidaan käyttää niin taloyhtiöiden viestinnässä kuin kauppojen shop in shop osastoilla mielikuvan luomiseen. giaa. Nykymuotoinen isännöinti on tullut jo aikaa sitten tiensä päähän. Tarvitaan kokonaan uusi sähköiseen tietoyhteiskun- taan sopiva tapa tuottaa isännöinnin palvelut kasvavalle asia- kaskunnalle.” Sähköiset infotaulut vasta tulossa Stefan Björklund, Eurosec Oy:n toimitusjohtaja, tarjoaa yrityk- sille erilaisia ratkaisuja viestintään, varsinkin kaupan alalle ” Säästöjen lisäksi informointi­ mahdollisuudet ovat rajattomat. hän on toimittanut sähköisiä infotauluja. Hänen mielestään taloyhtiössä sähköiset ilmoitustaulut eivät ole vielä arkipäivää. ”Me tarjoamme pelkkien sähköisten näyttöjen lisäksi myös sovelluksia niiden käyttöön. Jotkut asiakkaistamme haluavat Viestintä ei ole taloyhtiöille ilmaista, sillä ne maksavat huolto- yhtiöille ja isännöitsijöille oman osansa.” hallinnoida näyttöjään itse, joskus me hallinnoimme asiak- kaan puolesta.” ”Taloyhtiöihin myyntimme on vielä pientä. Mielellämme Luonteva osa taloa Björklund tarjoaa tarvittaessa asiakkailleen sisällönhallintaa toteuttaisimme taloyhtiöille erilaisia ratkaisuja sähköisiksi ja hän vakuuttaa, että sähköisissä ilmoituksissa käytettävät ilmoitustauluiksi. Ne ovat jo olemassa. Sisältö vain tietenkin infotaulut ovat helppoja käyttää. Hänen mielestään sähköiset poikkeaa kaupan alalle toimitettavista näytöistä. Nyt kyse on ilmoitustaulut olisi helppo asentaa luontevasti varsinkin uusiin, vielä yksittäisistä näytöistä taloyhtiöille. Markkinat ovat vielä valmistuviin taloyhtiöihin jo suunnittelun ohessa. pienet ja alkuvaiheessa.” Björklund näkee, että taloyhtiöt, isännöitsijät ja huolto­ yhtiöt hyötyisivät taloudellisesti, jos siirtyisivät käyttämään entistä vahvemmin sähköistä viestintää paperisten ilmoitustau- ”Sähköisiä ilmoitustauluja ei vain ripusteta seinään, vaan vanhemmissa, arvokkaissa taloyhtiössä ne voidaan upottaa tyylikkäästi ympäristöönsä.” Björklundin mielestä sähköiset näytöt yhdessä muiden vies- lujen sijasta. Säästöjen lisäksi informointimahdollisuudet ovat tintäkanavien kanssa ovat tehokkaampi väline viestinnässä, rajattomat. kuin vaikka kännykkäsovellukset yksinään. ”Kustannussäästöä syntyisi varmasti, jos viestintää voitai- ”Viestitulva kännyköihin on kova ja kännykällä ei ikinä siin hallita etänä. Taloyhtiö voisi rahoittaa sähköisen ilmoitus- saavuteta kaikkia. Sähköinen ilmoitustaulu huomataan parem- taulunsa, jos näytössä mainostaisi myös paikalliset yritykset. min arjessa.” n 64 kita   3 /  2018