KITA 3/2018 - Page 63

työtä alan useiden ohjelmistotoimittajien kesken, jotta rajapin- män yhtenä mahdollisuutena saavuttaa edullista hallinnointia nat saadaan avoimiksi mahdollistamaan digitalisaatiota ja ja tietojen päivittämistä asukkaille. En kuitenkaan usko, että s V:FƶVVfV:BWWGFfFf7FfVVFVƖWF֖֖:L:F<:F;fV:G&W7FV:B7&:GGL:L:BL:G6<:F;g7FFƖVVGL:F֗7L:BVVƖFW&6FVFGW7'֜:B斶f7WW2 :FЧl:F6( ХW&FVVfW7FL:BV:Gf:@6VFWL:L:BW'FWGL:B<:F;fFW'&6W7666V֖VW7L:B:F疶:G6fVV6WBGVWfBV7G:L:FfBFV:GBfB:L:F:G7<:BV:FVVR6RFWL:L:BGVWfЦ斗L:B6V76FF;f<:F;f6W7<:B6767WVFW76WWF6Rঌ:F:FVRf66ל;g2gV&fWGFV7WVFV:FV( L:F:BfWGFl:F7L:F:GGL:BFF֖GFЦ֖VW7L:L:FVFVVW,:G7<:BV6RGWVWW6F֖FF<:F;fF<:F;f7FVfVVЧ<:F;f6W7L:B67FfW7F:G7L:BFV:GGL:F֖V& :Fl:L:B6VRG;f:L:FW6Wf( <:F;f6W7<:BfW7F:G7<:B:FVFF;fFVFVVƖGGЧ7VWfVV:L:BGV7FVV疷 :Fl:FFVУ2(#(Fc0