KITA 3/2018 - Page 62

MULLISTAVATKO SÄHKÖISET PALVELUT ALAN? TEKSTI: ESA PESONEN KUVA: REALIA ISÄNNÖINTI Taloyhtiöt siirtyvät sähköiseen viestintään. Aivan arkipäivää sähköinen viestintä ei kuitenkaan vielä ole. Mahdollisuuksia kyllä riittää. Taloyhtiöillä on jo sähköisen viestinnän sovelluksia, kuten sähköposti tai taloyhtiöiden Facebook-ryhmät, jotka voittavat nopeudessaan paperiset lippulappuset. Sähköinen viestintä ei vielä arkipäivää taloyhtiöissä Mikko Niskanen, Realia Isännöinti Oy:n aluejohtaja Länsi-Suo- mesta, näkee sähköisen viestinnän vielä yhtenä lisävälineenä. Muutos on kuitenkin jo tulossa. ”Se täydentää perinteisempää viestintää. Tulevaisuudessa sähköisen viestinnän rooli tietenkin kasvaa. Paperiset ilmoi- tustaulut katoavat, sähköisillä ilmoitustauluilla esimerkiksi on enemmän muokattavuutta ja niitä on helpompi hallinnoida.” Suurimman ongelman taloyhtiöiden viestinnässä ja eritoten sähköisessä viestinnässä Niskanen näkee siinä, että eri sovel- ” Tulevaisuudessa sähköisen viestinnän rooli kasvaa. luksia ei ole integroitu, vaan ne vaativat erillistä päivittämistä. Sovellukset integroitava Taloyhtiöillä ei ole myöskään erillistä sopimusta esimerkiksi Mikko Niskasen mukaan taloyhtiöissä, huoltoyhtiöt ja isännöit- sähköisen ilmoitustaulun ylläpitoon, vaan sopimukset täytyisi sijät mukaan lukien käytetään kymmeniä eri järjestelmiä datan neuvotella uudestaan. hallinnassa. ”Kunhan ymmärretään, että kaikki data olisi samassa ”Jos järjestelmiä ei integroida, niin laajentuva sähköinen integroidussa järjestelmässä, esimerkiksi osakasluettelot ja viestintä merkitsee esimerkiksi isännöitsijöille vain lisätöitä, muut tärkeät tiedot, niin oltaisiin taloyhtiöissä sähköisen vies- vaikka asiakkaan eteen isännöitsijät tekevät parhaansa. Sopi- tinnän yleistymisen alkupäässä. Mielestäni kaikki edellyttää muksia erillisestä sähköisestä viestinnästä ei ole taloyhtiöiden järjestelmätason yhteistyötä. Nyt esimerkiksi kaikki tieto täy- kanssa juuri tehty.” tyy viedä sähköisiin infotauluihin erikseen. Se ei ole infotaulu- ”Polku lopulliseen ja toimivaan uuteen toimimalliin on jen vika, vaan taloyhtiöissä käytettävien useiden eri järjestel- pitkä ja edellyttää erityisesti oikeanlaisen yhteistyökumppanin mien.” löytämistä ohjelmistopuolelta sekä aitoa rajat ylittävää yhteis- 62 kita   3 /  2018