KITA 3/2018 - Page 59

tuvan päätöslogiikan. dormakaba on maailmanmarkkinoiden kolmen johtavan kulunvalvonta- ja turvallisuusratkaisuja toimit- tavan yrityksen joukossa. ”Elektroninen avaimeton lukitusjärjestelmämme maksaa hankintahinnaltaan noin kolme kertaa enemmän kuin perintei- nen mekaaninen avainjärjestelmä. Hintaero kuitenkin tasaan- tuu, kun lasketaan ylläpitokulut lukitusjärjestelmän koko 20 vuoden elinkaaren aikana. Elektronisen lukitusjärjestelmän Kvick haluaa kyseenalaistaa pelkkään hankintahintaan perus- ylläpito ja tunnisteen uusiminen tai poistaminen on paljon hal- vempaa ja helpompaa kuin avaimen uusiminen tai avain­ pesän uudelleensarjoittaminen mekaanisessa järjestelmässä”, Kvick sanoo. Kvick haluaisikin tarjota hinnan tilalle kokonaan uutta ajat- telutapaa ovilukituksen suhteen. ”Lukitus ei ole pelkkä pakollinen paha, vaan sillä voidaan saada lisää käyttömukavuutta taloyhtiössä. Järjestelmässämme ei ole avainta, jolla pitäisi osua lukkopesään, eli käyttökoke- mus on erilainen ja helpompi. Tunniste tarvitsee vain näyttää lukolle ja lukko aukeaa. Elektroniseen järjestelmään on lisäksi mahdollista kytkeä erilaisia sovelluksia, jotka helpottavat arki- päivää.” Lukitusturvallisuudessa parannettavaa Elektronisten ja elektromekaanisten avainjärjestelmien turval- lisuutta on epäilty. Tämän epäilyksen alan ammattilaiset tyr- määvät. Kehittyneissä uusissa järjestelmissä käytetään pank- kisalauksen tasoista suojausta, joten koti on hyvässä lukitus­ turvassa elektronisen lukituksen takana. Kiinteistön lukitusjärjestelmä on taloyhtiön vastuulla, samoin kuin lukitusjärjestelmän uusiminen sellaiseksi, että dormakaba Suomi Oy:n järjestelmäsuunnittelija Jarmo Kvick sanoo, että elektronisen lukitusjärjestelmän ylläpito ja tunnisteen uusiminen tai poistaminen on paljon halvempaa ja helpompaa kuin avaimen uusiminen tai avainpesän uudelleensarjoittaminen mekaanisessa järjestelmässä. se vastaa nykyajan vaatimuksia ja ehkäisee asuntomurtoja. Jokaisella taloyhtiöllä pitäisi myös olla lukitussuunnitelma. Var- sinkin remonttien aikana on erityisen tärkeätä pitää kirjaa met palautetaan urakan päättyessä. Digitaalisessa järjestel- siitä, mitä avaimia on luovutettu millekin toimijalle ja että avai- mässä kulkuoikeuksia on helppoa ja turvallista hallita. Reaalimaailmassa suomalaisissa kerrostaloyhtiöissä suh- taudutaan kuitenkin melko huolettomasti avainturvallisuuden hallintaan tai ainakin pihistetään turvallisuuden kustannuk- sella. ”Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 70 prosenttia kiinteistöistä oli vielä vanhojen lukostojen varassa, joiden patenttisuoja on umpeutunut jo aikapäiviä sitten. Ongelmana on yleensä se, että kiinteistössä ei tiedetä, kenelle tällaisia avaimia on luovutettu ja kuinka paljon niitä on kopioitu esimerkiksi suutarilla. Riski avainten joutumisesta vää- riin käsiin on melko suuri esimerkiksi remonttien tai muuttojen yhteydessä”, sanoo toinen alan ammattilainen, C ­ ertego Oy:n avainasiakaspäällikkö Harri Löytynoja. Certego on ASSA ABLOYn omistama, Pohjoismaiden johtava lukitus- ja turvalli- ”Oli valinta sitten sähköinen tai mekaaninen lukitus, avainhallinta on yksi oleellisimmista asioista. Avainhallinnan avulla avainten liikkuvuutta pystytään valvomaan ja seuraamaan, kenelle avaimet on luovutettu tai onko niitä palautettu. Tämä lisää yritysten ja kiinteistöjen turvallisuutta merkittävästi”, kertoo Ismo Saarinen, AM Security Oy:n projektimyyjä. suusratkaisujen toimittaja. Käytäntö osoittaa, että kaikki isännöitsijät ja hallitusten jäsenet eivät välttämättä ymmärrä, mitä avainturvallisuus mer- kitsee. 3 /  2018  kita 59