KITA 3/2018 - Page 58

” Lukitus ei ole pelkkä pakollinen paha, vaan sillä voidaan saada lisää käyttömukavuutta. KIINTEISTÖLUKITUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVA: DORMAKABA SUOMI OY Mekaanisten ovilukitusjärjestelmien valta-asema ei ole vielä horjunut, vaikka asuinkerrostalomarkkinoille on tullut jo erilaisia digitaalisia lukitusratkaisuja. Kannattaisiko jo harkita kehittyneempiä vaihtoehtoja mekaaniselle lukitukselle? ”HANKINTAHINTA VAIKUTTAA taloyhtiöiden päätöksen- on hankintahinnaltaan edullisempi”, sanoo projektimyyjä teossa aivan varmasti, kun lukitusjärjestelmän uusimista har- Ismo Saarinen AM Security Oy:stä. AM Security Oy on Suo- kitaan. Kehittyneemmät järjestelmät ovat hyvä asia, mutta ne men suurin mekaanisten ja sähköisten lukitus- ja turvallisuus­ eivät välttämättä sovi kaikkien budjetteihin. Mekaaniset jär- järjestelmien toimittaja. jestelmät hallitsevat edelleen, koska mekaaninen järjestelmä 58 kita   3 /  2018 dormakaba Suomi Oy:n järjestelmäsuunnittelija Jarmo