KITA 3/2018 - Page 56

voidaan tehdä näissä kohdissa tavallista paksummaksi. muassa rakennusjätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Tällaista ratkaisua on jo käytetty joidenkin kauppakeskusten Myös tekstiilijätteen erilliskeräysmahdollisuuksia tutkitaan. pihakansissa.” ”Pääkaupunkiseudulla vähintään kymmenen huoneiston ”Pinnoitusta käyttämällä saadaan myös mahdolliset piha- taloyhtiöissä on erilliset keräysastiat biojätteelle ja kartongille. kannen läpiviennit – kuten sadekaivot ja ilmanvaihtoputket – Jos huoneistoja on vähintään 20, myös lasia ja metallia kerä- tiiviiksi ja saumattomiksi.” tään erikseen”, Partti selvittää. Pihlavan mukaan kaikki taloyhtiöt eivät vielä tunne ruisku- tettavia pihakannen eristepinnoitteita. ”Menetelmä tuli käyttöön Suomessa vasta muutamia Hänen mukaansa biojätteen käsittely pääkaupunkiseudulla on tehostunut. ”Pääosa biojätteestä päätyy mädätykseen eli biokaasun vuosia sitten. Pinnoite soveltuu sekä uudisrakennuksiin tuotantoon, loput kompostoidaan. Biokaasulla tuotetaan edel- että korjausrakentamiseen. Käyttökohteet monipuolistuvat: leen sähköä ja lämpöä, ja mädätyksestä yli jäävä kiinteä jäte esimerkiksi Olympiastadionin uudet katsomot kompostoidaan.” ruiskupinnoitetaan”, Pihlava mainitsee. ”Muovin erilliskeräys on vielä vapaaehtoista, mutta nyt muovia kerätään jo 3 800 kiinteistössä pääkaupunkiseudulla. Jätteiden kierrätys tehostuu lähivuosina Keräys koskee pakkausmuoveja, koska lain mukaan tuottei- Riippumatta siitä, onko taloyhtiössä jätekatos vai syväkeräys- den valmistajat ja maahantuojat vastaavat pakkausmuoviensa säiliöt, jätteiden kierrätys ja lajittelu ovat jo nykypäivää. keräyksestä ja kierrätyksestä.” ”Kuntien jätehuoltomääräyksissä kerrotaan, minkä ”Toisinaan keräysastioihin päätyy vääränlaisia jätteitä, jätejakeiden keräysastioita kiinteistössä on oltava”, toteaa mutta yleisesti ottaen lajittelu kiinteistöissä toimii. HSY:n jäte- HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. asiamiehille tulee taloyhtiöiltä melko paljon kyselyjä.” Tyypillisesti taloyhtiössä voi olla sekajätteen lisäksi keräys­ Kierrätys ja lajittelu kiinteistöissä joka tapauksessa lisään- astiat paperille, kartongille, biohajoavalle jätteelle, lasille, tyvät. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi on asetettu 55 metallille ja nyt jo muovillekin. prosenttia vuonna 2023, kun vuoden 2017 lopulla kierrätys- Erillisillä isommilla jäteasemilla kerätään lisäksi muun 56 kita   3 /  2018 aste oli 40 prosenttia. n