KITA 3/2018 - Page 55

kokoa, esimerkiksi autopaikkoja ei enää riitä kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Viime aikoina on rakennettu muun muassa sellaisia 90 asunnon kerrostaloja, joissa ei ole autopaikkaa edes joka toiselle huoneistolle”, kertoo Vainio. ”Monilla uusilla alueilla ei ole pitkäaikaisia pysäköinti- paikkoja edes katujen varsilla. Usein kiinteistöjen pihakansien alle rakennetaan autohalleja, mutta niissäkään ei välttämättä ole autopaikkaa kaikille halukkaille. Ilmeisesti trendinä on, ”Kun uudisrakentamisessa rajoitetaan piha-alueiden että julkisen liikenteen käytön uskotaan lisääntyvän tulevaisuu- dessa entisestään ja sen myötä yksityisautoilun vähentyvän.” ”Ylipäätään kiinteistöjä rakennetaan nykyään entistä pie- nemmille tonteille. Se tuo kiinteistöhuollolle monenlaisia uuden- tyyppisiä haasteita. Myös talvikunnossapito ja lumen kasaami- nen tontille vaikeutuvat.” ”Runsaslumiset talvet aiheuttavat muutoinkin viivästyksiä kiinteistöjen pihojen lumitöihin. Jos tontilla on pa &FWGGV6VWBVFf斖L:BGƗ6W7F:G6FRЦV:BVVFGV7FVFfV֗6Ff( Ю( ХVVVই;fGL:F֖VWW6F&GV6VF7L:L:@fGgGL:BF֖Ɨ7WWGFVL:BFFVFVWBל;g2VƦWFWGFf2VЦ6GVVRVFV涖V7FgVFVf*6V7FV֖GFV֖6BVl:GBƗ6W7FVV:B7VGVVFV7WVGFVWF֗7FBfBƶVWB7V6*ЦFVƖV֗6VR6766VGF֖*V7FVW&GFVF( Ю( WVF7&VF֗6W76ל;g2FV7L;fVf&7G6VVPVR:L:BFl:FV:FF( Ю( :FL:B7ז6:BL:F6FF&VWGFW76FF;fFVfV7L:L:F6:BfVW76( W7FV:F6:B'V6WFWGFfV7FVW&fW6W&7FV:BVƐǗW&V66FfW6Ff2Fל;g0VgWRV7F( Ю( ǗW&VW7L:L:B6V7V*'&6FVVV67WVFVWWF6V76FfW6W&7G26FL:G66VGF66GFf6শVWBfFfBFFVl:GƖVFf&GL:Gl:FVF7V:F:Bf&WFGFVVWfVL:Bל;g27GWGW7FV&VFVFVƗ6FfƶV6V7FV*FRfF6VFל;g0V76F:F;fV7FF֗f( f7V6GFVVRFVƖVF6VV :L:FRƖVWf&7Fইl:F7BGFVVל;g26F&VFV76:GFWGL:Gl:F6( V&VFVWB&VVFfVWRWWGFFW&F7V*76WW676FF;f7<:BR&VWF*Ц6FVVVR6FƗ<:L:BGW2FfV6VV:FW&7FWGL:@f&7F*FF6Ff76W6W7FVVFVf&WF66fF&FGF7VW'&7F76fW6W&66<:GRWVFVVV2FR:GFWL:L:FVWGW76'V6WFWGV6GFVV :L:FRGVVRfV:BUb7Vƒ( 疷:L:F6&VWFƦFV:BF*ЧF;f:BffS( 3sVƜ;gL:BGF( W"ЧF:FVFWG;fF֗GW6FfRf* *( W6V6W&7FWGGVƼ:G7L:L:FVf6Ю( L:FVFRW7L:L:BFW&Ɩf֗7FV*l:FL:L:F#RgVGF( W'Ff( Ԧ2FVFWL:L:FWGL:B涖FGFF7GWPW6W&6VFƖVFVVFƦ&6GW7FW&7FVW'&02(#(FS