KITA 3/2018 - Page 51

ODOTETTAVISSA RIITAISA YHTIÖKOKOUS TEKSTI: ARTO PALSALA, ASIANAJAJA, VARATUOMARI, Ota yhteyttä Artoon SENIOR COUNSEL EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY www. eversheds.fi Arto Palsala toimii asianajajana Eversheds Asianajotoimistossa ja hänellä on erittäin pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kiinteistöalaan liittyvästä juridiikasta. Arto on perehtynyt erityisesti asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoon ja yhtiöiden koko elinkaaren ongelmiin sekä kunnossapidon vastuukysymyksiin. Kokemuksensa hän on saavuttanut toimiessaan paitsi asianajajana, aikanaan isännöitsijänä ja lukuisissa kiinteistöalan järjestöjen luottamustehtävissä. KEVÄT ON yhtiökokousten sesonkiaikaa. Seuraavassa tar- lyn aikana tehdään useita toisistaan poikkeavia päätösehdo- kastellaan sitä, miten selvitään jo ennalta riitaiseksi tiedetystä tuksia. kokouksesta. Yhtiössä saattaa vallita epäluottamusta joidenkin osakkai- Jo ennen kokousta on syytä kartoittaa, onko kokouksessa käsiteltävissä asioissa sellaisia, joissa joku tai jotkut den ja hallituksen välillä. Joskus erimielisyydet ovat ennakoi- kokouksen osanottajat ovat esteellisiä. Esteellisyystilanteet tavissa siitä, että joku tai jotkut osakkeenomistajat ovat vaati- on laissa lueteltu tyhjentävästi. Osakkeenomistaja tai hänen neet tietyn asian esille ottamista seuraavassa yhtiökokouksessa valtuutettunsa ovat esteellisiä vain AOYL 6 luvun 15 §:ssä tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa mainituissa tilanteissa. Esteellisyys yhtiökokouksessa, toisin kaikista yhtiön osakkeista, ovat vaatineet ylimääräistä yhtiö­ kuin hallituksen kokouksessa, koskee vain äänestämistä kokousta kutsuttavaksi koolle tietyn asian käsittelemistä varten. tässä asiassa. Muuten asian käsittelyyn esteellinenkin Mitä taha