KITA 3/2018 - Page 44

heita, ja silloin töitä tehdään usein kiireellä aikataulussa pysy- Tiilikin voi rapautua miseksi tai sen kiinni saamiseksi. Taloyhtiöiden pitäisi tiedos- Toisaalta myös tiilijulkisivujen kanssa eteen voi tulla pulmatilan- taa tilanne ja tarkastella saumoja kriittisemmin takuuaikana”, teita. Panschin toteaa. ”Ainakin Turun seudulla jokseenkin kaikki 1970-luvulla rakennetut tiilijulkisivut on jo jouduttu korjaamaan. Tiilikin voi Ongelmia monissa betonijulkisivuissa rapautua, ja muurauslaasti voi päästää vettä rakenteeseen”, ”Julkisivut Suomessa ovat yleisesti ottaen heikossa kunnossa”, Kourula toteaa. luonnehtii toimitusjohtaja Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK ”Aikaisemmin julkisivuja korjattiin paljolti lämpörappauk- Oy:stä. Yritys tutkii ja suunnittelee julkisivuja sekä valvoo nii- sella. Nykyään julkisivuissa suositaan tuulettuvaa levyraken- den rakentamista Etelä-Suomen alueella. netta, jonka katsotaan olevan teknisesti toimivampi vaihtoehto.” ”Asioihin puututaan liian myöhään. Korjausvelkaa kertyy koko ajan. Eniten julkisivuongelmia on asuintaloissa, mutta aika paljon myös julkisissa rakennuksissa.” ”Joissakin kiinteistöissä yritetään säästää liikaa ja laiminlyödään esimerkiksi pitkän tähtäimen korjaus­ ”Puujulkisivukin vaatii ylläpitoa, kuten huoltomaalauksen ehkä 8–10 vuoden välein.” Julkisivujen talvikorjaukset yleistyvät, koska talvet ovat tulleet aiempaa lauhemmiksi. ”Talvella työmaan lämpötila on mahdollista pitää tasaisem- suunnittelua. Onneksi isännöitsijät ovat näissä asioissa usein pana kuin kesäkaudella. Myös parvekkeet kannattaa remon- valveutuneempia.” toida talvella, jotta asukkaat saavat ne taas käyttöön ennen Kourula muistuttaa, että esimerkiksi betonijulkisivut ja -par- kesää”, Kourula suosittelee. vekkeet tyypillisesti rapautuvat ajan myötä. Myös niiden teräs- osat ruostuvat huollon puutteessa. ”Vesi ja ilma aiheuttavat ruostumista. Ellei julkisivubetoni ole pakkaskestoista, se murenee.” ”Vielä 1960-luvun taloihin julkisivubetonia tehtiin työ- maalla, joten betonista tuli ilmavaa ja se on kestänyt melko Perinteiset menetelmät ovat yhä toimivia Helsink IͭձѽѤQɕѡɑЁ=䁱ѥɩ̴)չѕչѽ͕٥͕ͧսѥɩ٥م)ٽф)eɥ͕ѽͩх5ɭ́Qɕѡɑѥխ)٥MͥխթѽѕձͥЁͅ٥ͤոمхЁսѕЁ)t٥-ձѕɥЁͥ(Ёф$̀$