KITA 3/2018 - Page 40

ILMOITUS TAYSIN KATTOTURVA AJAN TASALLE Vesivek asentaa Taysin raken- nuksiin yhteensä noin 100 metriä seinätikkaita. Uusiin tikkaisiin tullaan vielä lisää- mään lukolliset kiipeilyesteet, kertoo Sertamo. nousuissa kisko on pakollinen. Lisäksi tikkaiden yläpäässä on hyvä olla karhennettu askeltaso liukastumisen estämiseksi ka- tolle astuttaessa. Tarvetta oli myös muutamalle vastapainopol- larille. Mahdolliset korjaustarpeet haluttiin samalla käydä läpi muissakin Taysin yksiköissä. Niiden osalta kartoitustyöt ovat vielä kesken. Julkisissa, isoissa kiinteistöissä kattoturvalle asetetaan erityisen suuret vaatimukset. Tiloissa liikkuvien ihmismassojen turvallinen kulku on varmistettava. Lisäksi katolla tehtävät huoltotyöt on pystyttävä suorittamaan turvallisesti, suunnitellussa aikataulus- sa ja mahdollisimman vähän kiinteistön käyttäjiä häiriten. Tampereen yliopistollisessa Keskussairaalassa kattoa riittää, sa- moin tarkistettavaa ja huollettavaa kattoturvaa. Taysiin kuuluu Tampereen yliopistollisen Keskussairaalan lisäksi Valkeakosken, Sastamalan sekä Pitkäniemen sairaalat. Jukka Sertamo toimii rakennusinsinöörinä Taysin tilapalveluissa, joka vastaa kiinteis- töjen rakennusteknisestä huollosta ja ylläpidosta. ”Hyvä kattoturva perustuu niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella rakennusmääräyksiin ja ohjeistuksiin. Mutta toki näin suurissa kiinteistöissä ja sairaalaympäristössä vastuullisuus sekä turvallisuus ovat vieläkin korostetummassa roolissa.” Veloitukseton katselmus kartoittaa tilanteen Taysin kattoturvaa on päivitetty vanhempien rakennusten osal- ta nykymääräysten mukaiseksi. Kun Vesivekin myyjä Sami Jär- venpää otti yhteyttä, päätettiin tilata yritykseltä kuntokartoitus kattoturvan kokonaistilanteen hahmottamiseksi. ”Myyjä oli asiallinen ja ammattitaitoinen, tunsi selvästi myy- mänsä tuotteet. Tarjotun kartoitusraportin veloituksettomuus oli toki plussaa, joskaan meille se ei ollut kynnyskysymys. Sami lupasi mahdollisesta asennustyöstä myös jälkiraportin doku- mentointia varten, mikä tietenkin helpottaa minun työtäni”, ker- too Sertamo. Sami kävi parina päivänä paikan päällä kartoittamassa tilan- netta yhdessä Taysin tilapalveluiden työntekijän kanssa. Kier- roksella havaittiin, että talotikkaissa olisi turvallisuuden osalta päivitettävää. Puutteita oli nousukiskoissa, joiden käyttöä suo- sitellaan varmistamaan kiipeäjän turvallisuus. Yli 8-metrisissä 40 kita   3 /  2018 Ammattitaitoisen asennusporukan kanssa yhteistyö sujuu Asennuksiin päästiin nopealla aikataululla. Ennen töiden aloi- tusta Vesivekin asennusmiehet kävivät läpi turvallisuuspereh- dytyksen Keskussairaalan rakennusmestarin johdolla. ”Edellytämme alihankkijoiltamme sertifioitua asennusta ja nimettyä asennustiimiä. Työturvallisuuskorttien täytyy olla kunnossa, minkä lisäksi koulutamme ja perehdytämme kaikki alihankkijamme turvallisuuskäytäntöihin. On iso plussa, että urakoitsijalla on oma, ammattitaitoinen asennusporukkansa”, Sertamo painottaa. Vesivekin asennusryhmä saa kehuja asiallisuudestaan ja aktiivisuudestaan, minkä ansiosta yhteistyö oli sujuvaa. Mm. tukiasema-antennien alasajaminen hoitui ongelmitta. Sairaa- lan alueella on voimakas radiotaajuuskenttä, mikä tuli sulkea töiden ajaksi asentajien turvallisuuden takaamiseksi. Asennusjärjestelyistä vastaava tiimin nokkamies Timo Vat- tula vahvistaa yhteistyön sujuneen mallikkaasti: ”Mm. asentajien työturva ja muut turvallisuusseikat sovit- tiin yhdessä niin, että tiedettiin selkeästi, mikä on vastuujako. Pyrimme kaikilla asennustyömaillamme huomioimaan asiak- kaan toiveet ja toiminaan niin, että asennukset hoituvat tilaa- jan kannalta mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.” www.vesivek.fi • Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet • Tuotteet suoraan omalta tehtaalta Orimattilasta • Valtakunnallinen palveluverkosta • 30 vuoden kokemus • Omat, sertifioidut, paikalliset asentajat Soita 019 211 3800