KITA 3/2018 - Page 36

”Pinnoite ruiskutetaan nestemäisenä suoraan vanhan huo­ Kattoremontteja ympäri Suomen toteuttava Hämeen Laatu­ pakaton päälle, ja sillä saadaan koko katosta täysin sauma­ remontti otti vuoden alussa käyttöönsä telineiltä tehtävän asen­ ton. Se on yhtenäistä pintaa, oli 300 tai 3 000 neliötä”, Län­ nuksen kaikissa kattokohteissaan. Kattoasiantuntija Petri Sal­ nen Pinnoitetyön perustajajäsen Ville Pihlava kuvailee, ja lisää mensuun mukaan käytäntö on jatkoa turvakaidejärjestelmien että yritys pinnoittaa joskus myös konesaumapeltikattoja. ja nosturiavusteisesti tehtyjen asennuksien kehitystyölle, jonka Polyureapinnoite on 2–3 millimetriä paksu, ja se on mekaanisesti kestävämpää ja elastisempaa kuin huopa. Täl­ löin se kestää huopaa paremmin rakenteiden elämisen ja läm­ pötilojen vaihtelut. ”Pinnoittamisessa ei tarvitse tehdä tulitöitä ollenkaan, mikä kiinnostaa erityisesti teollisuuskiinteistöissä olevia asiakkai­ tamme. Menetelmässä ei ole siis tulipaloriskiä.” Pihlava kuvaa pinnoitetta suhteellisen huoltovapaaksi. ”Riittää, että keväällä ja syksyllä tarkistaa, että kattokaivo­ jen sihdit eivät ole tukossa. Itse pinnoite on huoltovapaa. Sam­ maleet ja jäkälät eivät ala kasvaa siinä, koska ne eivät pysty juurtumaan pinnoitteeseen.” Taloyhtiöissä kannattaa muistaa, että työturvallisuus on työn tilaajan vastuulla. Viime aikoina työmailla on tapahtunut useita putoamisia korkeilta paikoilta. Urakoitsijaa valitessa on syytä perehtyä, miten yrityksessä huomioidaan työturvallisuus­ asiat. 36 kita   3 /  2018 tarkoituksena on parantaa työn laatua ja turvallisuutta. ”Kattoremontin tilaajalle uudistus merkitsee mielenrauhaa ja varmuutta laadukkaasta lopputuloksesta.” n ” Asukkaiden ei ole aina helppo huomata ajoissa, että katto vuotaa.