KITA 3/2018 - Page 34

kin ammattirakentajat käyttävät tasakattoihin. Myyntipäällikkö Rami Marjamäki muistuttaakin, että esimerkiksi pelti vaatii jyr­ kemmän asennuskaltevuuden kuin bitumikatto. Tiilikatto puo­ lestaan rasittuu kävelemisestä enemmän, kun siellä käydään vuosittain tekemässä tarvittavat huoltotoimenpiteet. ”Pelti kestää kävelyä parhaiten, ja se on myös materiaa­ lina pitkäikäisin mutta ei yhtä tiivis.” Marjamäki tuo esille, että pelti- ja tiilikatoille tehdään yleensä aluskatteet bitumista. ”Jos katto vuotaa, niin bituminen aluskate estää veden ” Talon katto pitäisi huoltaa ja tarkastaa vuosittain. pääsemisen lämmöneristeisiin tai rakenteisiin.” Rami Marjamäen mukaan bitumikatto kestää oikein huol­ lettuna 30–50 vuotta. Bitumikattojen osalta huollon merkitys Marjamäki kertoo, että bitumikatolle ei tarvita lumiesteitä. ”Lumet pysyvät katolla, eikä niitä tarvitse normaalin oma­ korostuu. Käyttöikään vaikuttaa myös se, miten hyvin tuuletus kotitalon katolta mennä poistamaan. Lumi tulee hallitusti sula­ on järjestetty ja kuinka korkea lämpötila katteeseen pääsee malla alas, eikä ryminällä koko lape kerrallaan, kuten muista muodostumaan. materiaaleista valmistettujen kattojen päältä saattaisi sulalla ”Varsinkin pohjoisen puolelle eli katon kosteammalle puo­ kelillä tulla.” lelle, jonne aurinko paistaa vähemmän, voi alkaa kasvaa sammalta, jos sieltä ei putsata roskia vuosittain tai muuten Työturvallisuus tilaajan vastuulla käsitellä sitä”, hän neuvoo. Joskus ei ole tarpeen rakentaa koko kattoa uusiksi, vaan vaih­ ”Yleensä bitumikaton ongelmat eivät johdu katteen liian toehtona voi olla pinnoittaa vanha katto, jolloin sille saadaan nopeasta kulumisesta, v