KITA 3/2018 - Page 33

Lännen Pinnoitetyö Oy:n perustajajäsen ja yksi omistajista Ville Pihlava sanoo, että useimmissa taloyhtiöissä olisi skarp­ paamisen paikka katon kunnossa pitämisessä. ”Tietysti on taloyhtiöitä, jotka pitävät katoistaan hyvää huolta. Valitettavasti tuntuu siltä, että suurin osa havahtuu kiinnittämään huomiota kattoon vasta sitten, kun on jokin ongelma, kuten vuoto. Katoilla pitäisi käydä useammin tutki­ massa tilannetta.” Pihlavan mielestä monista taloyhtiöistä puuttuu vastuuhen­ kilö, kuten talonmies, jonka tehtävänä on huolehtia katosta. Tällaisen puuttuessa katto on oman onnensa nojassa. Hämeen Laaturemontti Oy:n kattoasiantuntija Petri Salmen­ suu huomauttaa, että asukkaiden ei ole aina helppo huomata ajoissa, että katto vuotaa. ”Totuus paljastuu usein vain yläpohjan ja ullakkotilojen huolellisella kartoituksella. Katto voi näyttää olevan päällisin puolin kunnossa, mutta alkuperäinen aluskate ja läpiviennit ovat tulleet teknisen elinkaarensa päähän.” Salmensuu lisää, että kun erilaisia puutteita alkaa olla useita, paikallisilla korjauksilla ei saavuteta enää tarvittavaa hyötyä. Tällöin on kokonaistaloudellisesti järkevämpää uusia koko katto kuin investoida vuosittain erilaisiin korjauskuluihin. ”Katon kunnon seuraaminen riittävän usein on tärkeää, koska ajoissa tehdyt havainnot saattavat säästää turhilta lisä­ kustannuksilta.” Mikä materiaali on paras? Kun taloyhtiössä tehdään päätös uuden katon rakentami­ sesta, projekti kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla. Salmensuu muistuttaa, että kiinteistössä voi olla sen rakennus­ ajankohdasta riippuen erilaisia puutteita, jotka on syytä kor­ jata samalla, kun talon päälle nousee uusi katto. Tällaisia ovat esimerkiksi katteen alapuolisten rakenteiden ja ullakko­ tilojen puutteellinen tuuletus sekä osittain tai kokonaan puuttu­ van palo-osastoinnin toteuttaminen asuntokohtaisesti yläpohja­ tiloihin. Lisäksi voi olla tarvetta lisäeristykselle tai muutoksille IV-putkituksien ja läpivientien osalta. ”Suunnittelussa on hyvä huomioida myös riittävät ja mää­ räykset täyttävät kattoturvatuotteet”, Petri Salmensuu sanoo. Mistä materiaalista uusi katto kannattaa tehdä, pellistä vai tiilistä? Vai sittenkin esimerkiksi bitumista, jota myös huopaka­ toksi sanotaan? TALON KATTO pitäisi huoltaa ja tarkastaa vuosittain. Kun Salmensuun mukaan uusissa katoissa käytetään yleisimmin työn suorittaa ammattitaitoinen huoltaja, hän voi antaa suosi­ erilaisia peltiprofiileita, jotka ovat kevyitä, helppohoitoisia ja tuksensa kattosaneerauksen ajankohdasta riippuen esimerkiksi kestävät pitkään. Tiilikatteen hyviä puolia ovat hiljainen ääni käytetyn materiaalin käyttöiästä. ja pitkä käyttöikä. Sitä suositaan erityisesti rivitalokohteissa. Tällöin taloyhtiössä pystytään valmistautumaan tulevaan kattoremonttiin hyvissä ajoin, eikä se tipahda syliin yllätyk­ senä. ”Toki se vuoto on viimeinen signaali, mutta siihen asti ei pitäisi tilannetta päästää”, Katepal Oy:n myyntipäällikkö Rami Marjamäki toteaa. Bitumikattoja on yleensä kerrostaloissa ja liikekiinteistöissä. ”Perinteisiä huopakattoja taidetaan toteuttaa enimmäkseen vapaa-ajan asunnoissa, joissa toivotaan katon maastoutuvan ympäristöönsä mahdollisimman hyvin,” Salmensuu kertoo. Katepal on erikoistunut valmistamaan kumibitumikattolaat­ toja erilaisiin kohteisiin sekä kumibitumikermejä, joita varsin­ 3 /  2018  kita 33