KITA 3/2018 - Page 30

ILMOITUS SOPIVILLA LÄMMITYSRATKAISUILLA PAREMPAA SISÄILMAA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN ILMANVAIHTO- JA LÄMMITYSRATKAISUJA kehittävä Nilan on tuonut markkinoille muun muassa monenlaisia poistoilmalämpöpumppuja ja ilmastointikoneita. ”Jos kerrostalossa on koneellinen ilmanvaihto, vanhan ilmanvaihtokoneen tilalle kannattaa vaihtaa sellainen laite, jossa on myös viilennystoiminto”, suosittaa Nilan Suomi Oy:n toimitusjohtaja Tero Suutari. ”Rivi- tai kerrostaloihin on mahdollista asentaa viilentäviä ja lämmittäviä huoneistokohtaisia ilmanvaihtolaitteita. Oikein suunnitelluissa laitteissa ei tarvita erillistä ulkoyksikköä, toisin kuin esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa”, Suutari kertoo. Ilmanvaihtojärjestelmään saadaan mukaan myös lämmön­ talteenotto (LTO), jolloin järjestelmä säästää energiaa ja lämmityskustannuksia. Oikea lämpötila ja ilmankosteus Tero Suutari muistuttaa, että kunnollinen ilmanvaihto pitää Ilmanvaihtokone VPL 15 TC sisältää tehokkaan poistoilmalämpöpumpun, joka hyödyntää poistoilman lämpöä asunnon lämmityksessä ja auttaa säästämään lämmityskustannuksissa. Laite soveltuu pystyasennukseen – niin uudis- kuin remonttikohteisiin. Soveltuu myös kerrostaloasuntoihin vanhan ilmanvaihtokoneen tilalle – ja samalla saat myös viileää ilmaa. hengitys­ilman hiilidioksidimäärät kohtuullisina. ”Raikas huoneilma vaikuttaa unenlaatuun sekä seuraavan päivän hyvään suorituskykyyn. Asumisterveysohjeen mukaan sopiva lämpötila on 21 astetta. Viileähkön lämpötilan on huomattu vähentävän unettomuutta”, hän korostaa. ”Myös ilmankosteudella on merkitystä. Asunnoissa kan- nattaa varmistaa, että ilman suhteellinen kosteusprosentti ei nouse yli 40:n.” Suutarin mukaan suomalaisten kiinteistöjen isännöitsijät ymmärtävät sisäilma-asiat yleisesti ottaen hyvin. ”Kaikki kiinteistöjen asukkaat eivät kuitenkaan aina ehkä tiedä, millaisia tuotevaihtoehtoja on tarjolla.” Tekniikka toimivaksi Esimerkkeinä toimivista ilmanvaihtoratkaisuista Suutari mainit- see kerros- ja rivitaloihin soveltuvat Nilan EC -laitteistot, joissa on mukana erillinen käyttövesivaraaja. ”Tällainen lämpöpumpulla varustettu laite lämmittää ja tarvittaessa myös viilentää tuloilmaa. Poistoilmasta talteen otettavaa lämpöä voidaan hyödyntää sekä tuloilman että käyttöveden lämmitykseen.” Vaihtoehtona on myös malli VGU 250 SOL, joka sekin ottaa poistoilmasta lämpöä talteen ja kuumentaa sen avulla käyttövesivaraajaa. Kerrostaloihin tarkoitetut VPL-sarjan ilmanvaihtolaitteet – kuten Nilan VPL 15 – on varustettu tekniikalla, joka mahdollis- taa lämpöpumpun käyttämisen tuloilman viilennykseen. ”Tällaiset laitteistot on suunniteltu pieneenkin tilaan sovel- Nilan EC -poistoilmalämpöpumppu hoitaa ilmanvaihdon viilennyksellä sekä käyttöveden lämmityksen. EC-mallissa on myös SOL- aurinkokierukka, jonka avulla voit hyödyntää aurinkolämpökeräimiä tai muita ulkoisia lisälämmönlähteitä käyttöveden lämmityksessä, jolloin saat lisäsäästöjä sähkökuluihisi. 30 kita   3 /  2018 tuviksi. Kerrostaloissa ne voidaan asentaa moniin eri tiloihin, esimerkiksi kylpyhuoneisiin.” ”Huoneistoissa tulisi kuitenkin jo entuudestaan olla ilman- vaihtokone kanavistoineen. Varmimmin tällainen tilanne on vuoden 2008 jälkeen valmistuneissa kerrostaloissa, koska tuolloin LTO-laitteistot tulivat lain mukaan kerrostalokiinteis- töissä pakollisiksi”, toteaa Suutari. ”Toinen hyvä asennuskohde ovat rivitalot, joissa lämmitys- tapana on suora sähkölämmitys. Rivitalossa pumppu voi tuot- taa lämmintä käyttövettä sekä samalla lämmittää asuntoa – ja kesäkaudella myös viilentää sitä.” n