KITA 3/2018 - Page 26

ILMOITUS ONNELLISESSA KODISSA ON HYVÄ HENGITTÄÄ LIIAN MONI suomalainen kärsii huonosta sisäilmasta. Syitä Huono ilmanlaatu voidaan useimmiten korjata sisäilmaongelmiin on monia, mutta onneksi niihin on viime ”Suomalaiset asiakkaat ovat hyvin tietoisia talotekniikan kehi­ vuosina havahduttu. Puhdas sisäilma parantaa merkittävästi tyksestä ja uteliaita kuulemaan esimerkiksi ilmanvaihdon auto­ terveyttä ja viihtyvyyttä, sekä lisää työtehoa työpaikoilla. Siksi maatioratkaisuista”, Janne Louho tietää. Triolla tehdään töitä puhtaan sisäilman puolesta. Ilmanvaihdon saneeraus alkaa Triolla aina kartoituskäyn­ nillä kohteessa. Ammattilaiset tekevät arvion rakennuksen tek­ Uudisrakennukset homehtuvat aivan turhaan nisistä tarpeista ja kuuntelevat samalla asiakkaan toiveet. Iso osa sisäilmaongelmista voitaisiin välttää, jos rakentami­ Huono ilmanlaatu voidaan useimmiten korjata, kunhan sen sen laatua vaalittaisiin paremmin sekä uudis- että saneeraus­ perimmäinen syy ensin löytyy. kohteissa. Uusissa rakennuksissa sisäilmaongelmia aiheut­ taa kiristyvien energiamääräysten takia jatkuvasti kasvava Tarpeenmukainen ilmanvaihto on nykypäivää talo­rakenteiden tiiviys. Kun sisäilman kosteus ei pääse pois­ toimitiloissa tumaan rakennuksesta hengittävien rakenteiden läpi, toimiva Tarpeenmukainen ilmanvaihto on perusteltu ratkaisu silloin, ilmanvaihto nousee ratkaisevaksi tekijäksi. Jos ilmanvaihdon kun tilan kuormitus vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi kou­ säädöt ovat pielessä, kosteus voi tiivistyä talorakenteisiin esi­ luissa, toimistoissa ja kokoustiloissa ei ole järkevää pitää merkiksi ylipaineisuuden johdosta. Silloin uusiinkin rakenteisiin ilmanvaihtokoneistoa käynnissä jatkuvasti samalla teholla. voi alkaa syntyä hometta. Puhdas ja hallittu sisäilma voidaan saavuttaa tiiviissäkin Tarpeenmukainen ilmanvaihto on automaation kehittymi­ sen tulos. Rakennuksen suhteellista kosteutta tai hiilidioksidi­ rakennuksessa nykyaikaisella ilmanvaihdolla, joka saa talon tasoja voidaan mitata antureilla: kun rakennuksen väkimäärä hengittämään tehokkaammin ja hallitummin kuin vanha paino­ ja hiilidioksidipitoisuus kasvavat, järjestelmä säätää ilman­ voimainen ilmanvaihto. Edellytyksenä on, että ilmanvaihdon vaihdon tehoa automaattisesti suuremmalle. Tarpeenmukai­ ratkaisut on tehty asiantuntevasti ja ilmanvaihtoa käytetään sella ilmanvaihdolla ilmanlaatu saadaan pidettyä aina halu­ oikein. ”On innostavaa päästä toteuttamaan uudella tavalla tulla tasolla. Samalla järjestelmä on energiatehokas. älykkäitä koteja ja ilmanvaihtoa alan aallon harjalla”, raken­ nusterveysasiantuntija Janne Louho Triolta kertoo. Trio tekee työtä puhtaamman sisäilman puolesta Trio