KITA 3/2018 - Page 23

Bauerin vedenkäsittelylaitteen magneettikenttä liuottaa tukokset ja hajottaa sakan pieniksi partikkeleiksi. Mönjä tart­ tuu lämmönjakohuoneeseen asennettuun suodattimeen. Bauer myös muokkaa veden kovuustekijöitä niin, että van­ hatkin epäpuhtaudet vähitellen irtoavat eikä uusia tukoksia pääse syntymään. Riittävän usein suodatinta vaihtamalla verkostovesi vähitel­ len puhdistuu ja patterit alkavat taas lämmetä. Samusalossa suodatinta piti vaihtaa alussa kahden viikon välein, ja suoda­ tin oli aina liasta ruskeana. Nyt riittää vaihto neljän kuukau­ den välein. Maalämpö ja Bauer hyvä yhdistelmä Bauer opasti huoltoyhtiön suodattimien vaihtoon, tosin työ on helppo tehdä itsekin, jos taloyhtiöstä löytyy asiasta innostu­ neita. Bauerin edustaja käy Samusalossa silloin tällöin tarkista­ massa tilanteen. Bauer asennetaan osaksi lämmitysverkostoa ja sivuvirtasuodatin pumpun rinnalle. ”Nyt taloyhtiö on huoltoyhtiön mukaan ongelmaton. Lisäksi kallis verkoston huuhtelukustannus säästyi”, Bauerin lella, yhtiö myös sai valtiolta tuntuvan avustuksen siirtyessään alue-edustaja Marko Lindeberg kertoo. maalämpöön. Maalämpö yhdessä Bauerin kanssa on luotettava ratkaisu Samusalolle. Maalämpö on laskenut yhtiön energiakulutusta lähes puo­ ”Tällä yhdistelmällä meillä mennään pitkälle. Lämmöt ovat nyt mukavan tasaiset kaikissa asunnoissa, viime joulun alla vain tarkistimme termostaatit”, Natunen kertoo. n Lämmitysverkostoon irtoaa pattereista runsaasti sakkaa. Tämä Samusalon suodatin on menossa vaihtoon neljän kuukauden jälkeen. 3 /  2018  kita 23