KITA 3/2018 - Page 17

Falck toteaa, että ison putkiremontin toteuttaminen useam­ massa osassa on yksi hyvä tapa välttää turhia ristiriitoja. Jät­ teitä kuljettavat viemärit ovat usein huonossa kunnossa, kun käyttövesiputkilla olisi vielä elinkaarta jäljellä. Hybridiputki­ remontti mahdollistaa tällöin osissa tekemisen. Juuri näin hal­ A K T I A Y R I T Y S PA LV E L U T Aktiasta saat kaikki tarvitsemasi pankkipalvelut asuntoyhtiölle litus lähti viemään remonttia eteenpäin Asunto Oy Tiirismaan­ torneissa: ”Esitettiin osakkaille, että tehdään ensin tämmöinen yksi palikka nykyaikaisella menetelmällä eli viemärisukituksella, kerätään siitä kokemuksia ja katsotaan sitten yhdessä, miten se meni; jos meni hyvin, voidaan miettiä jatkoa. Näin saa­ daa n osakkaat sitoutettua jatkoremonttiin.” Reijo Pitkänen on huomannut hyvin sujuneen putkiremontin jopa vahvistaneen taloyhtiön yhteishenkeä: ”Parkkipaikoilla kysellään, ”miten sulla meni”. Pihaparla­ menttitoiminta on selvästi vironnut”, Pitkänen hymyilee. n –  Sukituksen hinta tässä kohteessa: 83 euroa asuntoneliötä kohti. –  Sukituksen hinta pääkaupunkiseudulla yleensä: 75–125 euroa asuntoneliötä kohti. Aktiasta saat kaikki tarvitsemasi pankki- palvelut yrityksellesi. Pyydä meiltä korjaus- rakennuksiin sekä muihin rahoitustarpei- siin laina-tarjous osoit- teesta yritys@aktia.fi tai lue lisää osoitteesta aktia.fi .